Löneutbetalning

Din lön betalas normalt ut den 25:e varje månad. Du ansvarar för att lämna in dina kontouppgifter till utbetalande bank, vilket är Nordea. 

Individuell lön samt fasta och rörliga lönetillägg betalas ut per kalendermånad.

Du får din lön den 25:e varje månad, med vissa undantag:

  • När den 25:e infaller på en lördag görs utbetalningen den 24:e.
  • När midsommarafton infaller den 23, 24 eller 25 juni görs utbetalningen dagen före midsommarafton.
  • December månads utbetalning görs tidigast den 21 december. 

Uppgifter till utbetalande bank

Utbetalande bank är Nordea. Om du är kund hos Nordea betalas din lön ut automatiskt till ditt personkonto. Om du har mobilt bank-id kan du anmäla annat konto via Nordeas hemsida:

Anmäl konto till Nordeas kontoregister

Logga in med ditt mobila bank-id och följ instruktionerna.

Av säkerhetsskäl kan vi inte här publicera Nordeas arbetsgivarnummer för Lunds universitet. Kontakta därför din närmaste personalfunktion för att erhålla arbetsgivarnumret.

Om du har utländskt bankkonto eller rätt till pension i utlandet ska du skicka in en utlandsblankett till Nordea.

Nordeas utlandsblankett (PDF 149 kB, ny flik)

Tillägg eller avdrag

Din chef får besluta att lönetillägg ska betalas ut först vid löneutbetalningen efter den kalendermånad som tilläggen hör till. Detsamma gäller för löneavdrag.

Om löneavdrag inte kan göras enligt beslutet är du som anställd skyldig att betala in ett belopp som motsvarar löneavdraget inom den tid och på det sätt som din arbetsgivare bestämmer.

Vid frågor om löneärenden och Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC), för frågor om löneärenden och Primula.

SSC Portalen – Logga in dygnet runt

Telefon: 29000, knappval 3