Stöd i en kris

En händelse som känns okontrollerbar och övermäktig och där vår normala repertoar av hanteringssätt inte räcker till för att hantera situationen upplevs ofta som en kris. Det finns hjälp att få!

När du behöver krisstöd

 • När du behöver krisstöd ska du prata med din närmaste chef.
 • Om du inte känner dig bekväm med att prata med din chef kan du vända till din närmaste personalfunktion eller företagshälsovården.
 • Vid mer akuta tillfällen kan du ringa larmnumret 20 700. Tillkalla väktare eller fråga efter säkerhetsfunktionen. Efter ordinarie arbetstid blir du hänvisad till tjänsteman i beredskap. Från utlandet ringer du +46 46 222 07 00.

Stöd från dig som är chef

Du som är chef för den drabbade ska erbjuda stöd så snart som möjligt. Stödet kan vara att få någon att prata med gällande sin situation. Stödet kan behövas under en längre tid och ska om möjligt ge kontinuitet, exempelvis genom att stödet ges av en och samma person. Närvaro är ett nyckelord för ett fungerande krisstöd. För den drabbade är det mycket viktigt att bli tagen på allvar – att bli sedd, hörd och respekterad.

Det är viktigt för dig som chef att inte avsluta stödet till den som är drabbad för tidigt. Det kan ta lång tid att bearbeta det som hänt. Människor reagerar olika på en och samma händelse.

Exempel på krissituationer som har anknytning till arbetsplatsen är olycksfall, svår sjukdom, dödsfall, personalneddragning, brand, överfall, stöld och trakasserier.

Exempel på situationer utanför arbetet som kan leda till att en medarbetare hamnar i kris är en anhörigs sjukdom eller dödsfall, förändring i familjesituation, drogmissbruk, brott och olyckshändelser.

Kontakta den gemensamma säkerhetsfunktionen för ytterligare rådgivning.

  Universitetets larmtelefon

  +46 46 222 07 00

  Kontakt

  Per Nordén
  Säkerhetschef
  +46 46 222 33 33
  per [dot] norden [at] bygg [dot] lu [dot] se

  Ann‐Charlotte Dahlberg
  Säkerhetssamordnare
  +46 46 222 32 35
  ann-charlotte [dot] dahlberg [at] bygg [dot] lu [dot] se

  Håkan Jönsson
  Säkerhetssamordnare
  +46 46 222 32 46
  hakan [dot] jonsson [at] bygg [dot] lu [dot] se

  Mikael Persson
  Säkerhetssamordnare
  +46 46 222 07 09
  mikael [dot] persson [at] bygg [dot] lu [dot] se

  Robert Collin
  Säkerhetssamordnare
  +46 46 222 69 29
  robert [dot] collin [at] bygg [dot] lu [dot] se

  Ingegerd Wirehed
  CISO, Chief Information Security officer
  +46 46 222 13 96
  ingegerd [dot] wirehed [at] rektor [dot] lu [dot] se

   

  Ring alltid 112 i en nödsituation!

  Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.