Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Försäkring för studenter

Information om Kammarkollegiets försäkringar, utbildning, rådgivning och service samordnas av studentförsäkringsrådgivare vid Externa relationer.

Alla som på något sätt medverkar i Lunds universitets verksamhet ska på ett eller annat sätt vara försäkrade. Lunds universitet har tecknat försäkringar för att täcka in flera kategorier av studenter hos Kammarkollegiet. Du måste ha koll på om den kategori av studenter som du skickar ut eller tar emot omfattas av de försäkringar som universitetet har idag.

 1. Vilka försäkringar finns och vem omfattas?
 2. Vem gör vad? 
 3. Försäkring för studenter utomlands
 4. Försäkring för inkommande studenter 
 5. Hur studenten använder Student UT/IN och FAS+
 6. Handläggarrutiner för skadeanmälan
 7. Försäkring för utländska besökare
 8. Försäkring för studenter vid Lunds universitet

Vilka försäkringar finns och vem omfattas?

 • Student UT, utresande utbytesstudenter och praktikanter
 • Enskild Student UT
 • Student IN inresande utbytesstudenter samt avgiftsbefriade program- och kursstudenter
 • FAS+ avgiftsskyldiga studenter
 • Försäkring för utländska besökare (Insurance for foreign visitors) inresande praktikanter och övriga
 • Personskadeförsäkring alla studenter vid LU, i Sverige.

Vem gör vad? 

 • Fakulteten bedömer om en in- eller utresande student/praktikant uppfyller kriterierna för att omfattas av en försäkring samt administrerar försäkringen (informerar, utfärdar intyg/kort och skickar skadeanmälan). 
 • Studentförsäkringsrådgivare vid Externa relationer ger råd, utbildar och tar hand om svårare fall om fakulteten behöver stöd. 

Försäkring för studenter utomlands

Student UT – utresande utbytesstudenter 

Studenter som ska resa utomlands för utbytesstudier, praktik eller fältstudier täcks av samlingsförsäkringen Student UT under följande förutsättningar:

 • Studenten får högskolepoäng och är inskriven i Ladok för sin period utomlands.
 • Avtal/ överenskommelse finns mellan institutionen vid Lunds universitet och den mottagande parten utomlands om syfte för mobilitet och mobilitetsperiod. 

Försäkringen gäller endast i studielandet, två veckor före till två veckor efter utbytesperioden (inklusive förberedande Orientation Weeks och tentamensperiod). 

Läs villkor för Student UT och hitta skadeanmälan på Kammarkollegiet.se

Försäkringsinformation för utresande studenter om inför avresan på lu.se

Försäkringsinformation för utresande studenter på lunduniversity.lu.se

Notera när Student UT begränsas/ inte gäller

 • Studier online - Student UT gäller inte vid distansstudier, studenten måste vara på plats i värdlandet. Vid distansutbyte som utförs från Sverige har studenten ett begränsat försäkringsskydd som endast motsvarar den personskadeförsäkring som gäller vid ordinarie studier i Sverige. Studenten behöver komplettera med en hemförsäkring. Möjligheten finns också att universitetet tecknar en enskild Student IN för den student som läser på distans. 
   
 • När UD avråder
  Utrikesdepartementet (UD) kan utfärda två grader av avrådan från resa:

  1. Avrådan från icke-nödvändiga resor
  Kammarkollegiets försäkring Student UT gäller för resor även om det från UD finns en avrådan från icke nödvändiga resor till det land som studenten ska åka till.

  2. Avrådan från alla resor
  Försäkringen Student UT gäller inte i de länder som UD avråder från alla resor till, även om avrådan bara gäller en region i landet.

  Om utbytesstudierna har påbörjats innan avrådan infördes är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att studenten har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige.
   
 • Vid brott mot lagen. Försäkringen inte omfattar rättsskydd om studenten bryter mot värdlandets lagar. Det som kan tyckas vara en ringa förseelse i Sverige kan vara straffbart i ett annat land.
   
 • Vid resor utanför studielandet under studieperioden gäller inte försäkringen. Inte heller vid privata resor i anslutning till studieperioden. Försäkringen gäller för studieresa till ett annat land med en handledare under förutsättning att Kammarkollegiet har informerats innan studieresan.

Försäkringsintyg och Medical Insurance card (MIC)

Både försäkringsintyg och MIC-kort rekommenderas att utfärdas för studenter som omfattas av Student UT och Enskild Student UT. Försäkringsintyg kan krävas för visumansökan. Kortet är ingen värdehandling, men är smidigt för studenten att bära med sig. Alla antagna/nominerade utresande utbytesstudenter kan ladda ner intyg genom mobilitetsdatabasen SoleMove.


Krav på ytterligare försäkring 


En del partneruniversitet kräver att studenten ska ta universitetets egen försäkring. Information om extrakostnader hittas i SoleMove. Studenten bekostar eventuell extraförsäkring själv.

Mallar för försäkringsintyg uppdateras årligen av Kammarkollegiet.

Aktuella mallar för försäkringsintyg hittas i LU Box "Försäkringsdokument: in- och utresande"

Kontakta ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se för att få tillgång till LU Boxen. 

Teckna försäkring för ny mobilitetskategori

Är du osäker på om den mobilitetskategori som du jobbar med omfattas av någon av de försäkringar som Lunds universitet har tecknat, kontakta studentförsäkringsansvarig vid Lunds universitet så kan du få råd och hjälp med att teckna en försäkring. Exempel på extraförsäkringar som tecknats av Lunds universitet är kategorin studenter som gör fältarbete utomlands genom Minor Field Studies.

Enskild Student UT

Om en student inte uppfyller kriterierna för samlingsförsäkringen Student UT kan fakulteten teckna en Enskild Student UT-försäkring åt studenten. Denna försäkring har samma villkor som Student UT men annat försäkringsnummer. Fakulteten bekostar försäkringen. Se info om Försäkringsintyg och MIC-kort ovan.

Enskild Student UT: 15 kr /dygn per person
Minimisumma: 200 kr

Enskilda försäkringar gäller inte två veckor före och två veckor efter studieperiod, angivna datum gäller. Särskild intygsmall för försäkringsintyg krävs. Kontakta försäkringsansvarig vid Externa relationer. 

I samband med Covid-19 pandemin tecknar Kammarkollegiet inga nya Enskild Student UT-försäkringar. 

Vid kriser utomlands


Externa relationer omvärldsbevakar och kontaktar studenter utomlands i drabbade områden. Du som söker information om din student omfattas av försäkring – tänk på att meddela universitets krisbevakning så att studenten omfattas vid universitetets krishantering.

Information om universitets krisbevakning för studenter som befinner sig utomlands

Vid krissituation utomlands (t.ex. naturkatastrof, olycka, sjukdom) kan studenter med Kammarkollegiets försäkring få akut hjälp med hemresa: 

Falck Global Assistance

Telefon: +46 8 587 717 49

E-post: fga [at] se [dot] falck [dot] com

Försäkring för inkommande studenter 

Student IN – inkommande utbytesstudenter

Inkommande utbytesstudenter som kommer till Lunds universitet via ett giltigt utbytesavtal är försäkrade genom Kammarkollegiets samlingsförsäkring Student IN. Inkommande avgiftsbefriade program- och kursstudenter, vanligtvis EU-medborgare, omfattas också av Student IN. Försäkringen gäller två veckor före till två veckor efter studieperioden (inklusive Orientation Weeks och tentor) och endast i studielandet.

Om en student inte har råd att betala en vårdavgift är det möjligt att även skicka fakturor till Kammarkollegiet. Om du vill skicka en faktura till Kammarkollegiet, kontakta studentförsäkringsansvarig vid Lunds universitet för mer information. 

Läs mer om Student IN och hitta skadeanmälningsblankett (Claim Form) på Kammarkollgiet.se

Försäkringsinformation för inkommande på lunduniversity.lu.se 

Om sjukvård för inkommande studenter på lunduniversity.lu.se

FAS+ avgiftsskyldiga studenter 

Avgiftsskyldiga studenter, med eller utan stipendium, omfattas av FAS+. Status i Ladok ska vara ”avgiftsskyldig”. 
Notera att inkommande avgiftsskyldiga studenter med stipendium från Svenska Institutet täcks av Försäkring för utländska besökare och hanteras av Svenska Institutet.

Hur studenten använder Student UT/ IN och FAS+

 • Studenten betalar avgift på vårdcentral eller motsvarande
 • Sparar originalkvitton
 • Gör skadeanmälan
 • Kontaktar koordinator vid LU

Handläggarrutiner för skadeanmälan

 • Kopiera/ scanna alla dokument som ska skickas till Kammarkollegiet, med kopia till student.
 • Intyga att studenten täcks av försäkringen genom att skriva under skadeanmälan.
 • Skicka skadeanmälan, originalkvitton och kopia på utbytesavtal till Kammarkollegiet. Om skadeanmälan gäller en inkommande avgiftsbefriad program- eller kursstudent ange 202100-3211-1007 Student IN.
 • I samband med Covid-19 pandemin accepterar Kammarkollegiet digitala handlingar.
  Kammarkollegiets rutiner för hur skadeanmälan kan skickas digitalt vid arbete hemifrån (PDF)

Handläggningstiden för Kammarkollegiet är cirka 3 veckor.

Försäkring för utländska besökare - Insurance for foreign visitors

Denna försäkring omfattar utländska besökare som medverkar i universitetets verksamhet samt i förekommande fall medföljande maka/make/sambo och barn till besökaren. Försäkringen omfattar även inkommande praktikanter vid Lunds universitet.

Försäkring för studenter vid Lunds universitet

Personskadeförsäkring

Alla studenter vid Lunds universitet är automatiskt skadeförsäkrade under skoltiden genom personskadeförsäkringen via Kammarkollegiet.

Läs mer om Personskadeförsäkringen för alla studenter vid Lunds universitet

Kontaktperson för Personskadeförsäkring:
Daniel Huledal
E-post: daniel [dot] huledal [at] stu [dot] lu [dot] se

Ylva Sörhede

Studentförsäkringsrådgivare

E-post: ylva [dot] sorhede [at] er [dot] lu [dot] se
Telefon: +46 46 222 01 15

Kammarkollegiets försäkringar för studenter