Öppen upphandling

På den här sidan finns information om hur du beställer en upphandling av avdelningen Inköp och upphandling.

Beställningsblankett

När du ska köpa in varor eller tjänster till ett värde över tröskelvärdet 1 427 377 kronor och inget befintligt avtal finns ska du skicka en beställning av upphandling till avdelningen Inköp och upphandling. En upphandlare kommer då att hjälpa dig att genomföra upphandlingen. Motsvarande gäller också om det finns ett befintligt ramavtal och du behöver göra en förnyad konkurrensutsättning vars värde överstiger tröskelvärdet, eller om du vill ha hjälp med en förenklad upphandling som intern tjänst.

Beställningsblankett för utskrift (Word, 85 kB, ny flik)

Du kan även beställa upphandling i Lupin. Beställningsformulär finns under 'Inköp', 'Kategorier', 'Beställning av upphandling'.

Gå till Lupin

Var ute i god tid

Tänk på att en öppen upphandling tar tid. Det tar till exempel cirka tre månader att skriva upphandlingsdokumentet. Det finns också ett lagstadgat krav om minst 30 dagars annonsering. Uppskattningsvis tar det mellan 6 och 8 månader från det att beställningen mottagits tills dess att upphandlingen är färdig.

Regleras av LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar i detalj hur myndigheter får agera när de köper varor och tjänster. Här kan du läsa hela LOU.

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.