Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Riskhantering

Risker finns i all verksamhet och berör alla anställda vid Lunds universitet. En risk kan definieras som sannolikheten att en händelse inträffar och konsekvenserna av det. Riskhantering kan hjälpa dig att prioritera bättre och fatta riktiga beslut. 

Lunds universitet arbetar med riskvärderingar vilket leder till bättre intern styrning och kontroll. Arbete med riskvärdering har flera fördelar eftersom det:

  • ökar organisationens förmåga att fatta snabba och riktiga beslut
  • skapar högre effektivitet i organisationen
  • ökar tryggheten i att vi arbetar på rätt sätt
  • försvårar överträdelser av lagar och interna regelverk, exempelvis i form av oegentligheter

Riskhantering vid Lunds universitet

Alla anställda vid universitet ska som en självklar del av sitt arbete beakta risker. Det mer systematiska beaktandet av risker – riskhanteringsprocessen – är en del av ledningsprocesserna vid universitetet och genomförs integrerat med övrig verksamhetsplanering.

Ytterst ansvarig för intern styrning och kontroll är universitetsstyrelsen. Rektor är ansvarig för att god intern styrning och kontroll genomsyrar verksamheten vid universitetet.  Chefer ansvarar för arbetet med riskhantering inom sina respektive ansvarsområden såsom linjeorganisationen, processer och system.

Alla nivåer inom verksamheten ska involveras i arbetet.

Läs mer på HR-webben om risk- och konsekvensbedömning inför ändring av verksamhet

Stöd och råd

Vill du veta mer så kontakta elisabeth [dot] pupp [at] rektor [dot] lu [dot] se

Sidansvarig:

Kontakt

Planering

Elisabeth Pupp
biträdande avdelningschef
+46 46 222 71 16
elisabeth [dot] pupp [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen