Fackliga organisationer

Vill du kontakta din fackliga organisation eller engagera dig fackligt? Här hittar du kontaktuppgifter till de tre organisationer som Arbetsgivarverket tecknat kollektivavtal med.

Fackliga organisationer verkar för att ge sina medlemmar bästa möjliga lön och arbetsvillkor. Du kan även få hjälp och stöd vid sjukskrivning och konflikt samt assistans vid arbetslöshet. 

I medlemskapet ingår många gånger även försäkringar och andra förmåner.

Vid Lunds universitet finns tre stora fackliga organisationer som Arbetsgivarverket har tecknat kollektivavtal med.

Saco-S-rådet

Saco-S-rådet vid Lunds universitet
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 1B
222 22 LUND
Telefon: +46 46 222 93 64
Internpost: Hämtställe 29
E-post: kansli [at] saco-s [dot] lu [dot] se

Besök Saco-S webbplats vid Lunds universitet

Kontaktuppgifter till dina lokala företrädare i Saco-S vid Lunds universitet

OFR/S

ST vid Lunds universitet 
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 1 B
222 22 LUND
Telefon: +46 46 222 93 63, +46 46 222 93 62
Fax: +46 46 222 42 29
Internpost: Hämtställe 29
E-post: Expedition [at] st [dot] lu [dot] se

Besök ST:s lokala webbplats vid Lunds universitet

Kontaktuppgifter till dina lokala företrädare i ST vid Lunds universitet

Seko

Seko Civil universitetsklubben
Adress: Lilla Gråbrödersgatan 1B
222 22 LUND
Telefon: +46 46 222 93 66, +46 46 222 93 61
Fax: +46 46 13 13 23
Internpost: Hämtställe 29

E-post: sekocivil1 [at] seko [dot] lu [dot] se

Besök Sekos centrala webbplats

Kontaktuppgifter till dina lokala företrädare i Seko vid Lunds universitet

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande