Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lucat för anställda och universitetsanknutna

På denna sida får du information om universitetets person- och adresskatalog Lucat.

Innehåll på sidan:


Om Lucat

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. I systemet lagras information om både personer och organisationer med anknytning till universitetet. Informationen presenteras på olika webbplatser.

Via Lucat styrs också behörigheter till olika IT-tjänster och system som du behöver ha tillgång till.

Mer information om Lucat (kräver inloggning)

Vid ett eventuellt driftavbrott kommer information att publiceras på LU Support.

Personlig översiktssida

När du loggar in i Lucat med ditt användarnamn ser du din personliga översiktssida. Här visas dina personuppgifter och din befattning, som automatiskt har överförts ifrån Primula om du har en anställning vid Lunds universitet. Dessa uppgifter kan inte ändras i Lucat, utan kan enbart ändras i Primula och efter ett beslut från din närmaste chef.

Logga in i Lucat

Uppdrag - Kategorier

I Lucat finns olika typer av kategorier beroende på om du är anställd, gäst, student eller universitetsanknuten. Kategorin styr giltighetstiden samt vilka IT-tjänster du får tillgång till automatiskt.

Verksamhetsroller

I Lucat finns olika typer av verksamhetsroller exempelvis prefekt, lärare, projektledare, chef, forskare eller ekonomiadministratör. Du kan ha en eller flera verksamhetsroller.

Din katalogadministratör tilldelar dig och uppdaterar dina verksamhetsroller utifrån dina arbetsuppgifter och ansvar. Dessa väljs utifrån ett antal förutbestämda verksamhetsroller. Du kan inte skapa egna. Dina verksamhetsroller visas på webben. Skulle din verksamhetsroll inte överensstämma med dina arbetsuppgifter kontakta din katalogadministratör.

Du kan själv lägga till en beskrivning knuten till din verksamhetsroll eller beskriva dina arbetsuppgifter och ansvarsområden. Här kan du också lägga till eller ändra din besöksadress, telefonnummer och om du har besökstid.

Behörigheter

Behörigheter är det som ger dig tillgång till olika IT-tjänster och system, exempelvis e-post, trådlöst nätverk eller Lupin. Behörigheter beslutas av din chef eller annan utsedd person. En del behörigheter ska också godkännas av systemförvaltaren för den IT-tjänst du önskar få tillgång till.

På din personliga översiktssida kan du se dina behörigheter till olika IT-tjänster och system. Du kan också ansöka om nya behörigheter via Lucat.

Användarnamn och lösenordshantering

När du har blivit registrerad i Lucat får du ett användarnamn och konto. Lösenordet skapar du i Passport. Användarnamnet och lösenordet behöver du för att logga in i ett stort antal IT-tjänster, till exempel Webmail, det trådlösa nätverket (eduroam) och många av de universitetsgemensamma webb-baserade IT-tjänsterna. Du kan inte ändra ditt tilldelade användarnamn.

Om du lägger in en annan e-post adress än den e-post som Lucat genererat och/eller mobilnummer i Passport (”Verifiering av kontaktinformation”) kan du själv generera ett nytt lösenord om du eventuellt skulle glömma ditt nuvarande lösenord.

Logga in i Passport

Dubbla användarkonton för doktorander

Eftersom användarkontot i Lucat är personligt och kopplat till vilken anknytning man har till universitetet, tilldelas de som är både anställda och studenter (exempelvis doktorander) två olika användarkonton. Detta är viktigt att känna till eftersom åtkomsten till olika IT-tjänster och system kan skilja sig åt beroende på vilket konto man för tillfället är inloggad på. 

Engelskspråkig version av Lucat

Lucat finns även med engelskspråkigt gränssnitt. Du ändrar själv språk i din personliga översiktssida i Lucat.

Kontakt

Har du frågor om innehållet i Lucat kan du kontakta din katalogadministratör.

Har du andra frågor om Lucat eller problem kan du kontakta LU ServiceDesk.

LU ServiceDesk
Tel 046-222 90 00
ServiceDesk [at] lu [dot] se

Ärendeportalen 
Klicka här för att logga in