Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Nyheter

Vill du vara med i Biblioteksföreläsningarna hösten 2019?

Biblioteksföreläsningarna är ett samverkansprojekt där forskare från Lunds universitet föreläser om sin forskning på bibliotek i Skåne. Det startade 2014, och har sedan starten varit väldigt uppskattat bland bibliotekens besökare och deltagande forskare, som ett sätt att sprida kunskap och lyfta fram Lunds universitets forskning.

Sju fuskare fråntas sina utbildningsplatser

Vid antagningsnämndens ordinarie möte den 6 mars beslutades att de sju studenter som har fått sin antagning återkallad av UHR (Universitets och Högskolerådet) på grund av högskoleprovsfusk kommer att bli av med sina utbildningsplatser.

En årlig framtidsvecka inrättas!

Idag fattade rektor beslut om att en Framtidsvecka ska bli ett årligt inslag i universitetets publika verksamhet. 350-årsjubileets vetenskapsveckor blev en positiv erfarenhet och det är med dessa i ryggen som universitetet nu ska samlas till en ny gemensam populärvetenskaplig vecka.

Så överlever du avhandlingsarbetet

Alla stolar är upptagna och workshopledarna fick tacka nej till deltagare. Uppenbarligen finns det stort intresse bland doktorander för ämnet – att bli klar i tid med sin avhandling och må bra på vägen.

De får utmärkelsen För nit och redlighet i rikets tjänst

Bild på alla som fått utmärkelsen Torsdagen 7 mars var det dags för den årliga ceremonin där de medarbetare som varit anställda i rikets tjänst i 30 år, eller i 25 år vid pension uppmärksammades.

Ett mer hållbart resande vid Lunds universitet!

Universitetet ska arbeta mot att minska sitt klimatavtryck. Nya föreskrifter har tagits fram för alla resor som betalas av Lunds universitet (för såväl medarbetare, externa gäster som studenter). De nya reglerna är ett led i Lunds universitets ansvar att minska sin klimatpåverkan och värna om medarbetares säkerhet och statens resurser. Den gäller från och med 31 januari 2019 och målet är att alla resor i tjänsten ska planeras utifrån arbetsmiljö- och miljöhänsyn samt kostnadseffektivitet.

Dags att anmäla sig till Lundaloppet

Nu är det dags att anmäla sig till årets Lundalopp, som går den 4 maj. Som vanligt bjuder Lunds universitet på anmälningsavgiften för alla anställda. Förhoppningen är att nå över 1000 anmälda.

Lunds universitet deltar i "FAIR Data" - nationell forskningsdatatjänst

En kick-off för universitetets deltagande i SND, Svensk nationell datatjänst har hållits. Svensk nationell datatjänst (SND) är en forskningsinfrastruktur som levererar tjänster för hantering av forskningsdata, i synnerhet tillgängliggörande av forskningsdata. SND har etablerat ett konsortium med svenska lärosäten för att tillsammans utveckla support och tjänster för hantering av forskningsdata. Lunds universitet medlemskap innebär en satsning på att utveckla stöd och support för forskningsdata, bland annat genom sina domänspecialister.

Intensiv dansk for svenskere!

Centrum för Öresundsstudier bjuder in till kursen ”Intensiv dansk for svenskere!”

Deltagare sökes till gruppdiskussioner om sexuella trakasserier

Tellus är ett treårigt forskningsbaserat projekt som syftar till att stärka det förebyggande arbetet mot sexuella trakasserier vid Lunds universitet. Projektet befinner sig i forskningsdelens andra fas där gruppdiskussioner kring arbets- och studiemiljön på universitetet i relation till sexuella trakasserier, hålls. Samtliga studenter och anställda vid universitetet har bjudits in till att delta.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen