Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ personalfortbildning

Utveckla dig i din jobbroll i Europa

Vad innebär programmet?

Erasmus+ personalfortbildning syftar till yrkesutveckling hos undervisande och annan personal vid lärosäten samt till berörda lärosätens utveckling. Detta kan ske i form av utbildningsmoment utomlands (ej konferenser) samt jobbskuggning/observations-perioder/utbildning hos ett partnerlärosäte eller någon annan relevant organisation någonstans inom Europa.

Det är du själv som ordnar aktiviteten som du sedan kan söka Erasmus-medel för att finansiera.

Om du till exempel önskar delta i en Staff Training Week kan du söka fram sådana på EU:s webbplats.

Läs mer om Staff Training Weeks på EU-kommissionens webbplats

Till vilka länder och lärosäten i Europa kan jag åka?

Du kan åka till lärosäten, företag eller organisationer i något av de länder som deltar i Erasmus+. Ett bilateralt avtal med partneruniversitet som du vill besöka är inte ett krav.

Sök fram partneruniversitet i Europa i SoleMove

Vem kan söka medel?

Alla anställda vid Lunds universitet, det vill säga teknisk/administrativ personal, forskare, lärare, doktorander.

Hur mycket Erasmus+ medel kan jag söka?

Kontakta ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se om du vill veta hur mycket Erasmus+ medel du kan erhålla för din vistelse och resa.

Hur görs urvalet bland de sökande?

Budgeten från EU/UHR kan vara olika stor, olika år. Sökande som inte tidigare beviljats medel för personalfortbildning prioriteras. Enskilda sökande samt sökanden om max två deltagare prioriteras gentemot sökande som åker i en grupp.

Hur lång tid kan jag vara utomlands?

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar. Maxtiden som beviljas är normalt 1-2 veckor.

Ansökningstid

Ansökningar tas emot löpande. Kontakta ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se om du har frågor.

Vilken ersättning kan jag få?

Finansieringen är ett tvådelat belopp baserat på vistelsens längd (dagtraktamente) och ett resebidrag som baseras på avståndet mellan hemuniversitetet och mottagande universitet/institut/organisation eller liknande enligt EU-kommissionens avståndsberäkning. Du kan även få ersättning för resdagar till och från din destination. 

Tillsammans bildar de två delarna ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomförd personalfortbildning. Dessa stipendiemedel är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka samtliga kostnader för resan. Det är därför viktigt att du kommer överens med din avdelningschef/prefekt om hur ni täcker de kostnader för mobiliteten som eventuellt överstiger stipendiebeloppet. Skulle inte hela det beviljade beloppet utnyttjas, tillfaller överskottet institutionen.

En del av ersättningen baseras på avståndet mellan avreseort och orten där personalfortbildningen äger rum (fågelvägen). Avståndet mäts enkel väg, men summorna nedan gäller för tur och returresa. För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg. 

Länk till EU Distance Calculator - avståndsberäkning till resmål

Avstånd - Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag per resenär för resa t/r  
Resor mellan:    
10 och 99 km 23 EUR  
100 och 499 km 180 EUR  
500 och 1999 km 275 EUR  
2000 och 2999 km 360 EUR  
3000 och 3999 km 530 EUR  
4000 och 7999 km 820 EUR  
8000 eller längre 1500 EUR  

Dagsbeloppet är ett bidrag för att täcka kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Det baseras på antal dagar (heltid) som personalfortbildningen pågår.

Mottagarland

Ersättning/dag de första 14 dagarna Ersättning/dag fr o m dag 15 t o m dag 60
Grupp 1    
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 180 EUR 126 EUR
Grupp 2    
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 160 EUR 112 EUR
Grupp 3    
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Serbien, Ungern 140 EUR 98 EUR

Länk till utbyten.se där du hittar programhandledning Erasmus+ Programme Guide

Vad får jag inte ersättning för?

Erasmus-bidraget får inte användas för att täcka kurs- eller konferensavgifter.

Hur söker jag Erasmus+ personalfortbildning?

Fyll i din ansökan online för att ansöka om Erasmus-bidrag.

Länk till ansökningsformulär - välj STT - Staff Training

När du fyllt din online-ansökan genereras tre dokumentet:

 1. Mobility for Training - Mobility Agreement 
  Detta ska signeras av sändande (prefekt eller liknande) och mottagande lärosäte (prefekt eller liknande) samt av dig själv. För övrigt följ instruktionerna i ansökningsformuläret.
 2. Grant Agreement
  Detta signeras av dig.
 3. Statement of Costs
  Fylls i och skrivs under av dig efter avslutad mobilitet.

Var skickar jag min kompletta ansökan?

Dokumenten Mobility Agreement och Grant Agreement mejlas till ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se

Hur vet jag att jag har blivit beviljad medel för fortbildning?

Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad.

När får jag besked på min ansökan?

Beslut om tilldelade medel lämnas ca 2 veckor efter inkommen ansökan.

Rapportering av personalfortbildning

 • Certificate of Attendance
  Dokumentet erhålls när ansökan beviljas. Ska signeras av värduniversitet samt dig. 
 • Statement of costs
  Dokumentet hämtas via ansökningslänken och fylls i samt skrivs under av dig. Klicka på raden ”I have already applied for the scholarship this academic year and want to see my file”.
  Prata med ekonomen på din institution ifall du är osäker på vilket kostnadsställe och aktivitet som du ska ange.  
 • Rapport i Erasmus Mobility Tool
  Rapporten skickas till dig efter avslutad mobilitet (Erasmus participant report).

Dokumenten skickas till ErasmusStaff [at] er [dot] lu [dot] se, senast en månad efter hemkomst.

Hur sker utbetalningen?

Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkomna slutdokument. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula.

Hur snabbt får min institution Erasmus-medlen?

Handläggningstiden är normalt två till tre veckor. Under semesterperioder blir dock handläggningstiden längre och utbetalningen kan ta längre tid.

Tips inför avresa