Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Upphovsrätt, publicering och kopiering

Här kan du få reda på mer om upphovsrätten, information om vad du ska tänka på vid publicering och regler kring kopiering.

Upphovsrätt

Om du skriver till exempel en bok eller en artikel är du upphovsman till detta litterära verk. Det är du som har upphovsrätten till verket. Upphovsrätten tillkommer från början alltid en fysisk person, en upphovsman, och innebär som utgångspunkt att denne har ensamrätt att bestämma över användningen av verket. Läs mer i lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (nytt fönster) på Sveriges riksdags webbplats.

Upphovsmannen måste dock acceptera vissa inskränkningar i sin ensamrätt. Det gäller till exempel rätten för andra att citera eller referera en text. För anställda vid Lunds universitet gäller rektors beslut Allmänna råd om Lunds universitets nyttjanderätt till upphovsrättsligt skyddat material (PDF, 49 kb, nytt fönster). Häri tydliggörs universitetets rätt att använda ett verk som skapats inom anställningen. Användningen måste respektera de beskrivna begränsningarna och ta hänsyn till upphovsmannen.

Universitetets övergång till distansundervisning har ställt stora krav på verksamheten, inte minst genom behovet av att anpassa och ta fram undervisningsmaterial för användning på lärplattformar och andra digitala verktyg. I denna situation gäller fortfarande detsamma som vad ovan sagts om universitetets rätt att använda upphovsrättsligt skyddat verk. Se också den kortare PM:n Vem har rätt till undervisningsmaterial vid distansundervisning? (PDF, 120 kB, nytt fönster) som du når genom att klicka här

Upphovsrätt kan också överlåtas till någon annan, även juridiska personer, det vill säga bolag, stiftelser och föreningar.

En kort översikt över upphovsrätt och avtal om upphovsrätt (PDF 33 kB, nytt fönster)

Frågor och svar om upphovsrätt (PDF, 197 kB, nytt fönster)

Kontakta avdelningen Juridik om du har frågor.

Publicering

Avdelningen Juridik, Universitetsbiblioteket och Juridiska institutionen har tagit fram informationsmaterial och förslag till avtalsmallar som kan användas av dig vid publicering av artiklar i tidskrifter vid Lunds universitet.

Informationsmaterial och avtal når du genom länkarna nedan:

Rätt att kopiera

Fri kopiering

Författningar, beslut av myndighet, yttrande av svenska myndigheter och officiella översättningar av nämnda verk omfattas inte av upphovsrätt och dessa kan du därför fritt kopiera.

För undervisning

Huvudregeln är att du inte får använda ett verk utan upphovsmannens tillstånd, utom när det gäller kopiering för privat bruk eller andra särskilt lagreglerade fall. Därmed får du inte heller kopiera böcker eller andra verk för att använda på din arbetsplats. Detta gäller också på universitetet.

Just undervisningsområdet har ett stort behov av att kopiera. Därför finns ett särskilt avtal (kopieringsavtalet) mellan universitetet och organisationen Bonus Copyright Access (tidigare Bonus Presskopia). Det nya avtalet började gälla 1 januari 2014 och innehåller en rad nyheter. Bland annat omfattar det nya avtalet såväl studenter som lärare och avtalet ger även utökade möjligheter till att kopiera och dela material digitalt för undervisning.

Lärare och studenter får kopiera och dela från såväl svenska som utländska offentliggjorda verk men avtalet ger däremot inte rätt att kopiera (ladda ner, spela in, et cetera.) rörlig bild och inspelade verk.

Om universitetet behöver kopiera eller dela upphovsrättsligt skyddat material utöver vad som tillåts enligt avtalet får tillstånd sökas hos den som har upphovsrätt till materialet.

För mer ingående information om avtalet och dess villkor, se Bonus Copyright Access webbplats (nytt fönster), där du hittar följande relevanta dokument:

  • Allmänna avtalsvillkor för kopiering och tillgängliggörande inom högskoleområdet fr.o.m. 2014
  • Kopieringsguide för universitet och högskolor
  • Lathund till högskoleavtalet 2014
Sidansvarig:

Kontakt

Vid frågor om upphovsrätt, kontakta:

Carl Petersson
Jurist
+46 46 222 76 41
carl [dot] petersson [at] legal [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen