Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Uppbyggnad av enheten för E-infrastruktur

Enheten för e-infrastruktur är en omfattande satsning från Lunds universitets sida och bedrivs under 2024-2025 i projektform med syftet att byggas upp och etableras.

Enheten för e-infrastruktur ska ansvara för att utveckla, samordna och tillgängliggöra stöd vad gäller hantering av forskningsdata för medarbetare vid Lunds universitet. Projektets mål är att enheten ska fungera som en naturlig kontaktpunkt för forskare som behöver stöd för att kunna genomföra sin forskning. 

Projektägare: Viktor Öwall, Universitetsledningen
Projektledare: Emilie Stroh, Medicinska fakulteten
Kommunikatör: Edina Voloder, Sektionen Kommunikation
Styrgrupp: Viktor Öwall (ordförande), Per Mickwitz, Susanne Kristensson

Quality Assurance (QA):

 • Anna Axmon, Docent/Statistiker vid Medicinska fakulteten, LUPOP
 • Oscar Agertz, Forskare/Universitetslektor vid Astrofysik
 • Nicolo Dell’Unto, Professor vid Arkeologi
 • Fredrik Tufvesson, Professor vid Kommunikationsteknologi

Projektmedarbetare: 

 • Anna Axmon (expert – skyddsvärda data), Medicinska fakulteten, LUPOP
 • Johan Dahl, sektionen Fastighet och IT, LTH
 • Fredrik Edman (expert – skyddsvärda data), LU Innovation
 • Johan Ekman, sektionen IT
 • Annakim Eltén, HT-biblioteken
 • Madelene Svensson, sektionen Juridik och dokumenthantering
 • Thomas Tengelin Nyström, N-biblioteket
 • Karolina Widell, Forskningsservice
 • Ann-Sofie Zettergren, Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Tidplan: Mars 2023 – December 2025

Syfte och mål

Enheten för e-infrastruktur ska byggas upp för att fungera som en naturlig kontaktpunkt vad gäller stöd för forskningsdatahantering, anpassat efter forskningens behov.

Som en självständig del av den gemensamma förvaltningen ska enheten:

 • vara bemannad med rätt kompetens 
 • arbeta för att samordna befintliga stödstrukturer och utveckla rutiner för att identifiera och stödja nya forskarbehov
 • vara välinformerad, samt ingå i nationella och internationella initiativ och nätverk vilka påverkar forskningsdatahantering, för att säkerställa att stödet förblir relevant och uppdaterat.

Projektspår

Etablering av webbyta

Det här delprojektet ska etablera en webbyta inom LU:s centrala, befintliga, webb där forskarna lätt kan hitta vilket stöd och vilka stödfunktioner rörande forskningsdata och forskningsdatahantering.

Ansvarig delprojektledare: Ann-Sofie Zettergren

Etablering av supportfunktion

Det här delprojektet ska etablera en supportfunktion vid enheten som stöttar forskare i frågor som rör datahantering genom att tillhandahålla en digital supportstruktur där vägledning till stödfunktioner som redan finns ingår

Ansvarig delprojektledare: Annakim Eltén

I det här projektspåret ska enheten bemannas. Här ska också projektet utveckla etablerade arbetssätt för samverkan och samordning av Lunds universitets befintliga stödstrukturer samt för att fånga upp nya behov som forskarna har och utveckla stödstrukturer kring dessa.

I det här spåret ska projektet etablera digitala stödfunktioner för forskningsdatahantering. Det kan vara stöd som redan finns men behöver utvecklas eller stöd som saknas idag. Detta projektspår ansvarar också för att utvärdera möjligheten för systemförvaltning inom enheten för E-infra.

Ansvarig delprojektledare: Johan Dahl & Johan Ekman

Hantering och lagring av digitala forskningsdata

Det här delprojektet ska ta fram en systemlösning för teknisk integration och behörighetsstyrning för digital forskningsdatahantering avseende: lagring, delning, arkivering och tillgängliggörande.

Lunds universitet ska därigenom kunna erbjuda sina medarbetare en lagringsyta för sin data, vilken säkerhetskopieras löpande, samt tillhandahåller möjligheter att spara, dela och tillgängliggöra sin data utifrån de krav och riktlinjer som föreligger. 

Ansvarig delprojektledare: Johan Ekman

LUCRIS Datamodul

Det här delprojektet ansvarar för ta i bruk den modul i LUCRIS som används för att beskriva dataset, både sådana som finns vid LU men även de som är tillgängliggjorda i externa repositorier.

Ansvarig delprojekledare: Karolina Widell

Kommande aktiviteter

Under 2024 och 2025 kommer stödfunktioner och LU-gemensamma system för hantering och lagring av digitala forskningsdata att byggas upp vid Lunds universitet. Det sker först i projektform och projektet kommer sedan under 2025 att övergå i en driftsfas i form av en etablerad enhet för e-infrastruktur. Genom en aktiv dialog med forskare samordnas pågående verksamheter som redan idag finns på institutioner, fakulteter, bibliotek och i förvaltningen. 

Bakgrund

Forskarna vid Lunds universitet behöver säkra och tydliga svar på frågan hur digitala forskningsdata ska hanteras. LU måste kunna erbjuda tekniska lösningar som alla kan använda och också support för frågor kring alla steg i forskningsprocessen som innefattar hantering av forskningsdata. 

Under två olika utredningar och projekt har universitetet samlat sina utvecklingsambitioner och kommit fram till att det redan finns en hel del stöd inom universitetet men att det också saknas en del. Som ett led i arbetet med att förbättra stödet för forskare inrättades enheten för E-infrastruktur inom den gemensamma förvaltningen i december 2021. Enheten inrättades av förvaltningschefen på uppdrag av rektor.