Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ett gemensamt grepp om forskningsdata – projektet E-infrastruktur

Närbild av en färgkarta. Mostphotos.

Att EU-mötet i Lund i juni hade temat "Potentialen i forskningsdata – nya möjligheter och fördelar för samhället genom forskningsinfrastruktur", visar tydligt på den enorma möjlighet som forskningsdata kan innebära. Nu är det dags att göra denna potential till verklighet.

Universitetets forskning genererar allt större mängder data och behovet av att veta var och hur vi lagrar och publicerar all denna forskningsdata ökar i och med det. Många forskare har lyft behovet av en sammanhållen strategi för lagring, delning och säkerhet kring forskningsdata. Universitetet har en stor IT-skuld när det gäller stöd i dessa viktiga frågor som vi behöver beta av. Därför genomförs nu en stor satsning på ett universitetsgemensamt stöd –projektet E-infrastruktur. Projektet ska bygga upp en lösning för forskningsdata, inklusive lagring, som kommer att tillhandahållas utan kostnad för forskare vid Lunds universitet. Men att tillhandahålla lagringsutrymme är inte tillräckligt!

Lagringslösningen kommer inte bara erbjudas kostnadsfritt, den ska även möta verksamhetens behov av en rättssäker forskningsdatahantering.  

Men E-infrastruktur handlar inte bara om teknik och lagring. Vi strävar efter att skapa ”en tydlig väg in” till forskningsstödet där du som forskare blir lotsad till de tjänster, stöd- och expertfunktioner som finns vid universitetet. Vi ska inte bygga nytt, utan istället kommer vi att bygga ett nätverk av samarbeten och utnyttja den omfattande kompetens som redan finns på plats; exempelvis på våra bibliotek, inom IT, hos dataskyddet och inom informationssäkerheten. Det är en komplex uppgift att ha koll på allt och varje forskare ska inte behöva navigera genom dessa utmaningar på egen hand.

Under hösten kommer projektet E-infrastruktur igång på allvar och uppbyggnaden börjar. En del av arbetet kommer att omfatta hård- och mjukvara för lagring och delning av forskningsdata. Det är ett långsiktigt arbete och det kommer att ta tid innan vi har nått målet att kunna erbjuda denna tjänst till alla och för all data. Men vi är på G!

Nu kör vi så det ryker!

/Viktor Öwall, vicerektor


Denna text ingår i LU-nytt nr 15 - 2023

Viktor Öwall. Fotograf: Charlotte Carlberg-Bärg.

Vicerektor Viktor Öwall

E-post: viktor [dot] owall [at] rektor [dot] lu [dot] se (viktor[dot]owall[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Telefon: 046- 222 94 69

Vicerektorernas sekreterare Gerd Hawaleska

E-post: gerd [dot] hawaleska [at] rektor [dot] lu [dot] se (gerd[dot]hawaleska[at]rektor[dot]lu[dot]se)

Telefon: 046-222 38 95