Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Karriär- och kompetensutveckling inom akademin

För dig inom akademin erbjuds karriär- och kompetensutveckling i form av seminarier, nätverk och mentorsprogram.

Lunds universitets kompetensutvecklingsprogram för forskare och lärare - luPOD 2.0

Sedan starten 2009 har cirka 200 postdoktoralt verksamma yngre forskare och lärare vid Lunds universitet deltagit i luPOD.  Ett nytt program har utvecklats och under 2016 startar luPOD 2.0.

luPOD 2.0 riktar sig till en mer senior målgrupp jämfört med tidigare program. luPOD 2.0 är fakultetsövergripande och välkomnar dig som sökande oavsett disciplinär hemvist/fakultetstillhörighet. Programmet löper över ett år, ges på engelska och är kostnadsfritt för dig som deltagare. Tänk på att förankra din anmälan med din chef innan du söker.

Programmets innehåll

Följande teman kommer bland annat att behandlas under programmets gång:

 • Forskningsfinansiering
 • Gransknings-, bedömnings- och sakkunniguppdrag
 • Akademiskt ledarskap och grupputveckling
 • Rekryterings- och andra anställningsprocesser
 • Forskningsetik och värdegrundsfrågor
 • Pedagogiskt utvecklingsarbete
 • Internationalisering och mobilitet
 • Kommunikation och samverkan

Syfte och mål med luPOD 2.0

Det övergripande målet för luPOD 2.0 är att du som deltagare ska utvecklas i din roll inom Lunds universitet. Centralt i programmet är dialog och gemensam reflektion kring erfarenheter och utmaningar.

luPOD 2.0 syftar till att stödja dig som deltagare i din personliga och professionella utveckling, för att därigenom både bidra till organisationens utveckling och till din karriär och progression som självständiga forskare inom Lunds universitet

Behörighet för luPOD 2.0

Du som forskare och lärare som har en akademisk erfarenhet motsvarande minst 4 år efter disputation (tjänstgöringsgrad 100 %). Din disputation ligger inte längre bort än cirka 8 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). Du som söker ska ha en anställning med minst 1 år kvar av din anställningstid från och med 1 augusti 2016.

Du som söker bör ha erfarenhet av:

 • postdoc-vistelse, vid annan institution/motsvarande, vid annat lärosäte i eller utanför Sverige
 • att söka anslag själv eller tillsammans med andra
 • undervisning (kursansvar)
 • eventuellt erfarenhet av doktorandhandledning
 • har haft – eller är nyfiken på – lednings- eller förtroendeuppdrag
 • har påbörjat resan mot, eller är i färd med att starta upp, en egen forskargrupp

Du som söker funderar allt mer på dina roller och din verksamhet i relation till institutionen, fakulteten, Lunds universitet och universitets- och högskolevärlden i stort. Du är framförallt nyfiken på att lära mer om dig själv och andra som är verksamma vid Lunds universitet. En utgångspunkt är att du är motiverad att dela med dig av dina erfarenheter för att tillsammans med andra reflektera över utmaningar ni står – eller kan komma att stå – inför. Du vill vara med och forma framtidens Lunds universitet.

Utbildning för postdoktorer – PostDoc Training

Du som yngre forskare, till exempel nybliven postdoktor, är välkommen att anmäla dig till PostDoc Training, ett nätbaserat utbildningsprogram på engelska som ger grundläggande kunskaper och verktyg som kan tillämpas direkt i det dagliga arbetet. Utbildningen är kostnadsfri.

Läs mer och anmäl dig på PostDoc Trainings webbplats (på engelska)

Women IN Great Sciences

Women IN Great Sciences (WINGS) är ett nätverk för kvinnor som forskar vid Naturvetenskapliga fakulteten, Medicinska fakulteten och LTH på Lunds universitet samt inom det relaterade näringslivet. De arrangerar lunchseminarier, workshops och årliga nätverkskonferenser med olika teman.

Läs mer och bli medlem på WINGS webbplats (på engelska)

 

Sidansvarig:

Kontakt

Åsa Thormählen
+46 46 222 70 15
asa.thormahlen [at] pers.lu.se

Styrgruppen för luPOD
 

Cecilia Agrell
+46 46 222 44 33
+46 768 48 44 33
cecilia.agrell [at] pers.lu.se

Johan Mauritsson
+46 46 222 76 54
johan.mauritsson [at] fysik.lth.se

Johannes Persson
+46 46 222 09 24
johannes.persson [at] fil.lu.se

Helena Sandberg
+46 46 222 03 29
+46 706 11 91 80
helena.sandberg [at] kom.lu.se

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen