Lunds universitet firar 350 år. Läs mer på lu.se

Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Diarieföring av forskningskontrakt

OBS Denna information vänder sig till dig som är lokalt ansvarig för diarieföring av kontrakt. 

Lunds universitet har beslutat att alla forskningskontrakt, från och med 2016-01-21, ska diarieföras i W3D3 av en central kontraktsfunktion. Informationen från dessa kontrakt kommer även registreras i LUCRIS, genom funktionen för kontraktsregistrering på Forskningsservice.

För att underlätta arbetet och undvika fördröjningar ber vi dig följa instruktionerna nedan och mata in nödvändig information i formuläret.

Tänk på att denna hantering endast gäller forskningskontrakt, d.v.s. beslut och avtal gällande forskningsmedel, både för bidrags- och uppdragsforskning. Detta inkluderar inte generella avtal som saknar koppling till forskning och/eller dess finansiering (skriv till kontrakt [at] fsi.lu.se och fråga om du är osäker). Det gäller inte heller ansökningarna i sig (även om dessa ska diarieföras) eller rekvisitioner. Dessa lägger du själv in.

Förtydligande: Du får gärna inkludera ansökan eller rekvisitionsblanketten, om de utgör en del av beskedet eller innehåller relevant information, men vi behöver beslutsdelen för att lägga upp ärendet.

Så snart ärendet är diariefört skickar W3D3 ett automatiskt e-postmeddelande till den som angivits som lokal handläggare och däri finns det diarienummer som ska skrivas på originalkontraktet.

Fullständig titel, d.v.s. forskarens namn på projektet. Behövs framförallt till LUCRIS, men även i W3D3 för maximerad sökbarhet
Tänk på att denna måste ha behörighet i DFS/W3D3.
Institution eller motsvarande.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg jpeg png tif pdf doc docx.
Kontrollera att kontraktet är komplett och underskrivet av alla parter. Kontraktshanteringen i Raindance är helt fristående från denna hantering och kan göras innan diarienumret i W3D3 är klart. Det finns alltså ingen anledning att diarieföra osignerade utkast, det strider även mot regelverket att göra så. Skicka helst bara ett kontrakt åt gången, förutom när de ingår i samma projekt och detta framgår. Skicka inte heller ”klumpfiler”, d.v.s. flera kontrakt i samma PDF-fil, utan dela upp dem i ett kontrakt per fil. Om avtalet består av mer än en fil kan du lägga in den i fältet bilaga.
Filer måste vara mindre än 20 MB.
Tillåtna filtyper: pdf doc docx xls xlsx.
När handlingen kom in till LU, om det kan avgöras – datum för publicering/besked, om den lades upp i portal. Om det bara är ett uppskattat datum var vänlig kommentera detta i meddelandefältet nedan.
Om den inkom digitalt eller i pappersformat och sen skannades här, D.v.s. formatet i vilket handlingen bevaras vid LU.
Om du vet att det finns ett anknutet ärende, t.ex. ansökningsärendet, inkludera diarienumret för detta, så kopplar vi dem i W3D3.
Övrig information.
Som en säkerhetsåtgärd ber vi dig att klicka i checkrutan "Jag är inte en robot" för att hindra automatiserade intrångsförsök.
Sidansvarig:

Kontakt

Jörgen Persson
registrator
jorgen.persson [at] fs.lu.se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu.se
Om den här webbplatsen