Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Universitetets nya forskningsstrategi för 2023–2026

A man and a woman looking at a sample in a laboratory.

Nu finns en ny forskningsstrategi som gäller från 1 januari. Den utgår från den strategiska planen och det som kommit fram i RQ20-arbetet. Strategin ska vara vägledande för universitetets forskning och beskriver forskningens kärnvärden och förutsättningarna för att nå excellent forskning i världsklass.

Forskningsstrategin har tagits fram av forskningsnämnden och den har diskuterats av alla fakulteter. Under remissförfarandet kom 14 remissvar in som resulterade i en förbättrad version. Universitetsstyrelsen fattade beslut om den i december.

Forskningens kärnvärden är enligt strategin att universitetet ska stå för den akademiska friheten, stå för god forskningssed, erbjuda tillförlitlig kunskap och förståelse genom öppenhet och transparens.

För att nå excellens ska universitetet satsa på profilering och tvärvetenskap men också på ämnesspecifik spetskompetens. Med ökad synlighet ska universitetet kunna rekrytera internationellt framgångsrika forskare och bidra till excellens.

I strategin står att universitetets viktigaste resurs är medarbetarna och rekryteringen av nya medarbetare är en av de viktigaste förutsättningarna för universitetets långsiktiga framgång. För att universitetet ska lyckas locka de bästa forskarna och behålla dem är det viktigt att det finns goda möjligheter till kompetensutveckling.

Andra nyckelförutsättningar för världsledande forskning är stödfunktioner som håller högsta klass, tillsammans med användarvänliga system och framtidssäkrade digitala lösningar. Fler förutsättningar som tas upp är ett campus som bidrar till optimala förutsättningar och en forskningsinfrastruktur som kan stödja den forskning som bedrivs.

Forskningsstrategin innehåller strategiska satsningar på bättre samordning av befintliga forskningsinfrastrukturer där universitetet kan öka användandet och effektivisera stödet av infrastrukturplattformarna. Den enorma potentialen som MAX IV och ESS innebär för universitetet ska också utnyttjas till fullo.

Forskningsstrategin, som ersätter den tidigare forskningsstrategin för 2017-2022, ska nu implementeras i policydokument och handlingsplaner. Den ska vara vägledande när forskningsnämnden, fakulteter, institutioner och forskargrupper planerar sin verksamhet.

Läs hela Forskningsstrategin för 2023–2026

Läs Per Mickwitz text: Ny forskningsstrategi – blir forskningen bättre nu?