Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

IT-support, felanmälan, rådgivning

Personlig IT-support och avhjälpning av fel hanteras dels av IT-personal i gemensam, central funktion (LDC), dels lokalt av IT-personal vid fakultet, institution eller motsvarande.

För alla användare vid Lunds universitet finns möjlighet att söka svar på många vanliga frågor vad gäller såväl datorer som programvaror på webbplatsen:

LU Support - IT-support för anställda

IT-support via Servicedesk

LU Servicedesk kan du få hjälp med IT-relaterade frågor.

Kontakta Servicedesk via mail ServiceDesk [at] lu [dot] se eller via telefon 046-222 90 00.

Nedan följer några exempel på områden där personlig support och rådgivning ofta efterfrågas.

Arbetsplatsdator och installerad programvara

Vanligt förekommande frågor kring arbetsplatsdatorer, kan exempelvis gälla problem med hårdvara eller mjukvara (operativsystem, installerad programvara, klient för e-post, koppling till skrivare/utskriftsservice med mera).

Om din arbetsplatsdator är inköpt för användning i tjänsten vid Lunds universitet, har du som användare möjlighet att få hjälp via den IT-organisation som ansvarar för leverans av din arbetsplatsdator.

  • Om du är anställd vid fakultet/institution eller motsvarande: kontakta din lokala IT-organisation, alternativt LU Servicedesk. Tala med din närmaste chef om vilken IT-organisation  du kan vända dig till.
  • Om du är anställd vid en sektion eller motsvarande inom den gemensamma universitetsförvaltningen; kontakta LU Servicedesk

Administrativa system

För ditt arbete finns ett antal ”elektroniska resurser” eller administrativa system. Detta omfattar främst olika typer av personaladministration eller ekonomiadministration. De flesta resurser når du via en webbläsare. Du får via din avdelning (eller motsvarande), information om och tillgång till de administrativa system du behöver i ditt arbete. Du kan komma åt de flesta elektroniska resurser med hjälp av ditt LU-konto (kallat ”Lucat-ID”). Vissa administrativa system har särskild behörighetshantering. I sådana fall, framgår vilken behörighet som krävs då du öppnar systemets inloggning.

Observera att om du arbetar utanför Lunds universitets nätverk, exempelvis hemifrån, behöver du logga in via VPN för att nå de administrativa systemen. Detta gäller exempelvis det personaladministrativa systemet ”Primula webb”. Se Arbeta på distans.

Vad gäller support kring universitetets administrativa system, hittar du som användare information om var du ska vända dig när du ska logga in eller är inloggad i något av dessa system.

Nätverksanslutning

Vid Lunds universitet hanteras all nätverksanslutning av LDC. Du som användare kan vända dig till LU Servicedesk med frågor kring nätverksanslutning.

På LU-gemensamma IT-webben kan du läsa mer om nätverksanslutning

Kontakt

LU Servicedesk
+ 46 46 222 90 00
Servicedesk [at] lu [dot] se

Öppettider
Måndag-fredag, klockan 8-17