Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Forum Medicum - Medicinska fakultetens nya byggnad är nu inflyttningsklar

Forum Medicum exteriör.
Forum Medicum exteriör. Foto: Agata Garpenlind.

Medicinska fakultetens nya byggnad Forum Medicum på Sölvegatan står nu klar för inflyttning. Forum Medicum är ett nytt kunskapscentrum som är sammankopplad med de gamla lokalerna BMC. Projektet, som står klart före tidsplan och håller budget, är en av Akademiska Hus och Lunds universitets största gemensamma satsningar någonsin.

Den nya byggnaden på 16 000 kvm innehåller funktionella lokaler för utbildning, forskning och kontor. Forum Medicum ska ge möjligheter till nya samarbetsformer mellan fakultetens utbildningar i medicin, hälsa och vård. I och med Forum Medicum kommer Medicinska fakulteten kunna lämna lokalerna på Health Science center på Baravägen.

De nya lokalerna ska rymma sammanlagt 4000 studenter, forskare och andra medarbetare. Med Forum Medicum öppnar fakulteten upp sig mer mot Kunskapsstråket och gör platsen mer inbjudande. Forum Medicum är en viktig del i campusutvecklingsplanen och Kunskapsstråket som är  en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag samlat i ett brett område från centrala universitetsområdet till Brunnshög.

Interiör från Forum Medicum.
Interiör från Forum Medicum. Foto Johanna Erlandsson.

– Den här byggnaden gör att vi kommer att ha möjlighet att skapa nya möten och samarbeten över gränserna mellan fakultetens olika forskargrupper, men också med andra verksamheter, genom närheten både till sjukhuset och till universitetets andra fakulteter, säger Kristina Åkesson, dekan på Medicinska fakulteten.

I det nya huset kommer det att finnas en rymlig restaurang, ett café och gott om studieplatser. Här finns också toppmoderna undervisningslokaler som möjliggör nya sätt att bedriva undervisning.

Forum Medicums exteriör.
Exteriör på Forum Medicum. Foto: Agata Garpenlind.

– Vi bygger inte bara ett hus utan detta är ett verktyg för Medicinska fakulteten. Tillsammans har vi skapat moderna lokaler i världsklass, säger Lena Åberg, projektledare på Akademiska Hus.

Interiör från Forum Medicum.
Interiör från Forum Medicum. Foto Johanna Erlandsson.

Läs mer på Akademiska hus webbplats: Akademiska Hus gör mångmiljoninvestering i Lund | Akademiska Hus

Fakta om Forum Medicum

Bygget av Forum Medicum har pågått sedan maj 2020 och omfattar 16 000 kvadratmeter nybyggnad och 7 800 kvadratmeter ombyggnad av Biomedicinskt centrum (BMC) vid Sölvegatan i Lund.

Forum Medicum är certifierat i den högsta klassen för miljöbyggnad - nivå Guld, vilket bland annat innebär att byggnaden har en låg energiförbrukning. Projektet har också aktivt arbetat med att minska sitt klimatavtryck genom att återbruka material som till exempel gatsten och makadam, samt inte använt bodar utan inhyst de som byggt i befintliga lokaler.