Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu stärker vi det förebyggande arbetet mot diskriminering och för jämställdhet och lika villkor

Jimmie Kristensson. Foto: Kennet Ruona.

Under våren har det hänt mycket nytt inom universitetets arbete med jämställdhet, lika villkor, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

- Nu har vi börjat skapa de förutsättningar som krävs för att bedriva arbetet med de här frågorna på ett tydligt och bra sätt, säger Jimmie Kristensson som är vicerektor för frågor som rör kommunikation, kurage och karaktär.

I början av året avslutades projektet Universitetsgemensam satsning för jämställdhet och likabehandling. Projektet initierades av dåvarande rektor Torbjörn von Schantz och målet var att identifiera och utveckla effektiva och användbara arbetssätt för att stärka det universitetsgemensamma arbetet för jämställdhet, likabehandling och lika villkor.

En bättre organisatorisk struktur

Projektets resultat visade att universitetet behövde en tydlig organisatorisk struktur som bidrar till att det universitetsgemensamma arbetet med jämställdhet och lika villkor genomförs på ett effektivt och framgångsrikt vis. Projektet gav även konkreta förslag på förändringar för att skapa ökad synlighet, tydlighet och möjligheter att arbeta effektivt med frågorna.

- Det är viktigt att frågorna har en tydlig koppling till chefslinjen men att vi samtidigt kan involvera de kunniga personer som finns här på universitetet, så att vi kan fatta kunskapsbaserade beslut, säger Jimmie Kristensson.

Utökade och breddade uppdrag för råd och team

Utifrån projektets åtgärdsförslag beslutade rektor Erik Renström att rådet för jämställdhet och likabehandling (R-JOL) fick ett förändrat uppdrag och en förändrad sammansättning från den 1 april i år, för att skapa mandat och bättre förutsättningar för att arbeta med frågorna på en strategisk nivå. Rådet, som bytte namn till  rådet för jämställdhet och lika villkor, fick också i uppdrag att utse expertgrupp för att skapa förutsättningar för ledningen att fatta vetenskapligt förankrade beslut.

Förvaltningschef Susanne Kristensson beslutade samtidigt att det team som ska ge stöd till chefer och HR-funktioner och som bildats inom ramen för Tellusprojektet fick ett utökat och breddat uppdrag för att kunna skapa nätverk, systematik, samsyn och möjlighet för kunskapsöverföring. Teamet har fått namnet SFAD-teamet (där SFAD står för systematiskt förebyggande arbete mot diskriminering) och är en del av stödstrukturen för det operativa och förebyggande arbetet inom området.

Göra arbetet mer känt

Det universitetsgemensamma arbetet mot diskriminering, och för jämställdhet och lika villkor, ska också göras mer känt bland anställda, studenter och allmänheten. Därför har sektionerna HR och Student och utbildning fått i uppdrag att ta fram en kommunikationsstrategi som även omfattar arbetet mot trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.