Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lucat för katalogadministratörer och chefer

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här hittar du som katalogadministratör och chef information.

Gå direkt till Lucat för chefer


Lucat för katalogadministratörer

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här lagras information om individer och organisation. Informationen om individer och organisationer presenteras på olika webbplatser. Informationen används även av andra IT-tjänster och system. Via Lucat styrs även behörigheter till olika IT-tjänster och system.

Här loggar du in i Lucat  

Vid ett eventuellt driftavbrott kommer information att publiceras på LU Support.

Katalogadministratör – uppgifter och manualer

En viktig uppgift för dig som katalogadministratör är att hålla Lucat uppdaterat. Det innebär att se till att användarens information är korrekt i Lucat. Du som katalogadministratör håller även behörigheter uppdaterade utifrån användarnas befogenheter och ansvar. Om en person slutar eller byter arbetsplats tar du bort användaren från din organisation.

Chefen är ytterst ansvarig för att informationen om organisation och anställda i Lucat är rätt och att den speglar förhållandena i sin organisation.

För mer information om Lucat, se IT vid LU, under System (kräver inloggning)

Vid frågor

Har du som katalogadministratör synpunkter, frågor om innehållet eller om hur du ska utföra olika moment i Lucat kan du kontakta din närmaste kontaktperson på din fakultet eller motsvarande.

Har du andra frågor om Lucat eller problem kan du kontakta LU ServiceDesk.

LU ServiceDesk
Tel 046-222 90 00
ServiceDesk [at] lu [dot] se

Öppettider
Måndag-fredag, kl 8-17

Ärendeportalen

Klicka här för att logga in i Ärendeportalen


Lucat för chefer

Lucat är universitetets person- och adresskatalog. Här lagras information om individer och organisation. Informationen om individer och organisationer presenteras på olika webbplatser. Informationen används även av andra IT-tjänster och system. Via Lucat styrs även behörigheter till olika IT-tjänster och system.

Här loggar du in i Lucat

Vid ett eventuellt driftavbrott kommer information att publiceras på LU Support.

Chef – din roll i Lucat

Du som chef är ytterst ansvarig för att informationen om din organisation och dina anställda i Lucat är rätt och att den speglar förhållandena i din organisation. Detta innebär att om ansvarsområde och befogenheter förändras för en användare ska även informationen och behörigheterna ändras i Lucat.

Som chef får du e-post med instruktioner när dina anställda har ansökt om en systembehörighet. I Lucat attesterar du att en ansökan är korrekt utifrån de behov som dina anställda har. Det är först när du har attesterat ansökan som de får åtkomst till aktuellt system. Du kan även få ansökan för attest från personer som inte tillhör ditt kostnadsställe men är knutna till din verksamhet.

Du kan delegera uppgiften att attestera behörigheter till en eller flera. Den person du delegerar till ska ansöka i Lucat om en behörighet kallad ”Delegerad attest” som du godkänner. Båda kommer då att få e-postaviseringar men bara en av er behöver attestera. Detta är en lämplig funktion att utnyttja i semestertider.

I Lucat kan du som chef se en rapport över alla dina anställda och deras behörigheter.

Vid frågor

Du som chef kan alltid kontakta din katalogadministratör om du har frågor om Lucat.

Kontakt

Har du tekniska frågor om Lucat eller problem kan du kontakta LU ServiceDesk.

LU ServiceDesk
Tel 046-222 90 00
ServiceDesk [at] lu [dot] se

Ärendeportalen 
Klicka här för att logga in