Andreas Jakobsson

Personlig webbplats: http://www.maths.lu.se/staff/andreas-jakobsson
Email: andreas [dot] jakobsson [at] matstat [dot] lu [dot] se

Professor vid Matematisk statistik
Telefon: +46 46 222 45 20
Hämtställe: 6
Rumsnummer: MH 225

Principal Investigator vid eSSENCE: The e-Science Collaboration