Ulrika Björklund

E-post: ulrika [dot] bjorklund [at] science [dot] lu [dot] se

Bibliotekarie vid Geobiblioteket
Telefon: +46 46 222 86 88
Mobil: +46 76 340 01 08
Hämtställe: 16
Rumsnummer: 109
Besöksadress: Sölvegatan 12, Lund

Beskrivning

Katalogisering, Lucris,hemsidan, inköp av kurslitteratur och stöd till låntagare med läs- & skrivsvårigheter.