Maria Hedmer

Personlig webbplats: http://www.med.lu.se/plain/labmedlund/amm/personal/maria_hedmer
E-post: maria [dot] hedmer [at] med [dot] lu [dot] se

Forskare vid Avdelningen för arbets- och miljömedicin
Telefon: +46 46 17 31 93
Hämtställe: 32
Rumsnummer: 363 L1
Besöksadress: Medicon Village, Scheelevägen 8, By 402A, Lund

Principal Investigator vid NanoLund
Hämtställe: 14