Bodil Andersson

Email: bodil [dot] andersson [at] med [dot] lu [dot] se

Docent vid Kirurgi, Lund
Telefon: +46 46 17 27 57
Hämtställe: 32
Rumsnummer: C1-18-080, SUS Lund, Kirurgi, plan 8, C-blocket
Besöksadress: Kirurgiska kliniken, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Forskningsprojektdeltagare vid Artificiell intelligens och thoraxkirurgisk vetenskap (AICTS)
Hämtställe: 32

Handledare vid Kirurgi, Lund
Telefon: +46 46 17 27 57
Hämtställe: 32

Principal Investigator vid LUCC - Lunds universitets cancercentrum

Forskningsprojektdeltagare vid Lever-, pankreas- och gallvägskirurgi
Hämtställe: 32