Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

LUCC - Lunds universitets cancercentrum

Postadress: Lunds Universitet, Box 117, 221 00 Lund
LUCC samordnar cancerforskning vid Lunds universitet och startade upp under 2019. LUCCs ska ge stöd till universitetsledning, fakultetsledning och Region Skånes ledning till att fatta välinformerade och strategiska beslut som rör cancerområdet inom verksamheterna forskning, utbildning, innovation och samverkan. Uppdraget innebär att man ska samordna olika initiativ som berör cancerforskning och vara kontaktpunkt för såväl interna, som externa aktörer då man önskar samverka med cancerforskare, samt proaktivt agera för att stärka cancerområdet vid Lunds universitet i ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv.
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Forskare
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskningsstöd
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskare
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskare
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Forskare
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Forskningsstöd
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Postdoktor
 • Doktorand
 • Principal Investigator
 • Doktorand
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskare
 • Forskningsstöd
 • Forskare
 • Principal Investigator

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen