Markus Nilsson

Email: markus [dot] nilsson [at] med [dot] lu [dot] se

Biträdande universitetslektor vid Diagnostisk radiologi, Lund
Mobil: +46 70 252 37 45
Hämtställe: 32
Rumsnummer: 7T paviljong, rum 4

Forskare (tjänstledig) vid Lund University Bioimaging Center
Mobil: +46 70 252 37 45
Hämtställe: 66
Rumsnummer: 7T paviljong, rum 4

Forskningsprojektdeltagare vid MR Physics
Hämtställe: 32

Projektledare vid Multidimensional microstructure imaging
Hämtställe: 32

Laboratorieforskare vid Neuroradiologi
Hämtställe: 32

Principal Investigator vid eSSENCE: The e-Science Collaboration