Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Den akademiska friheten – med eller utan skyddsräcken?

Universitetshuset höst

Universitetskollegiet anordnar en öppen föreläsning med professor Shirin Ahlbäck Öberg med efterföljande diskussion.

Frågan om akademisk frihet har med rätta blivit alltmer brännande i vår tid. Diskussionen om vad den akademiska friheten innebär, hur den ska säkras och vad som utgör hot mot den är viktig och kräver noggranna överväganden. I föredraget kommer dels den akademiska frihetens beståndsdelar att lyftas och dels vilka skyddsräcken som denna frihet har i den svenska kontexten.

I högtidstalen omfamnas den akademiska friheten, men som Shirin Ahlbäck kommer att visa räcker det inte att från exempelvis politiskt håll tala om – eller i ord försvara idén om – akademisk frihet, om reella reformer för att understödja denna frihet saknas eller om innehållet i centrala reformer till och med verkar i motsatt riktning. Frågan har dagsaktuell relevans i ljuset av diskussionen om exempelvis etikprövningens regelverk och organisering samt den sittande regeringens beslut att utan förvarning ändra mandatperiodens längd för ledamöterna i högskolestyrelserna. Vilket hot utgör dessa enskildheter mot den akademiska friheten?

Tid och plats: 7 november klockan: 16.15–18.00, Edens hörsal

Shirin Ahlbäck Öberg är professor i statskunskap verksam vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala. Hon är också biträdande föreståndare för Uppsala universitets Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO), där hon för närvarande har ett uppdrag att kartlägga universitetssektorns ökade byråkratisering (finansierat av SUHF).

Hennes övergripande forskningsintresse rör styrningen och granskningen av den offentliga verksamheten och hur rådande styrning påverkar de offentliga professionernas ställning. På senare år har hennes studier inriktats på styrningen av de statliga lärosätena samt hur olika reformer påverkar bland annat högskolornas interna beslutsprocesser. Våren 2023 publicerade hon skriften Om akademisk frihet (utgiven av SULF), och det är utifrån denna skrift som hon kommer att tala.