Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Digital examen införs vid universitetet

Foto av en hög diplom.

Som en del av universitetets arbete med innovation, digitalisering och hållbarhet införs i april digital examen. Det innebär att examensbevis inte längre skrivs ut på papper och skickas med post. Hanteringen av examen blir snabbare, smidigare och säkrare för både studenter, doktorander och administratörer.

Förändringen gäller alla examina på grund-, avancerad- och forskarnivå. 

I samband med övergången till digital examen kommer funktionen för att ansöka om examen i Ladok att vara tillfälligt stängd för systemuppdatering. Stängningen äger rum från den 15 mars klockan 16:00 till den 15 april klockan 8:00. Från och med den 15 april 2024 kommer digital examen att börja utfärdas. 

En digital examen innehåller samma information och har samma värde som ett pappersbevis och har flera fördelar för både studenter och personal. Den digitala hanteringen effektiviserar handläggningen och säkerställer att studenten snabbare och enklare får tillgång till sin examen. Studenterna får sin examen via Ladok, och kan dela den digitalt med arbetsgivare och andra mottagare. Om det behövs kan en vidimerad kopia i pappersformat beställas från Examensavdelningen. Införandet av digital examen innebär en mer hållbar hantering när vi effektiviserar vårt arbete, slipper utskrifter, pappersförbrukning och transporter. 

– Jag är glad och stolt över att projektgruppen kan presentera den här lösningen för Lunds universitet. Det kommer att innebära ett effektivare arbetssätt och en avsevärd avlastning för våra dekaner som under papperseran ägnat mycket tid åt att signera varje examensbevis. Även om det kan kännas svårt med en förändring, tror och hoppas jag att studenter och doktorander kommer se stora fördelar med digital examen, inte minst med avseende på kortare handläggningstid, att bevisdokumentet alltid finns tillgängligt och enkelt kan delas med extern mottagare. säger Susanna Björklund, avdelningschef vid Examensavdelningen och projektledare för projektet "Införande av digitala examensbevis vid Lunds universitet". 

Den nya funktionen i Ladok införs nationellt och under våren 2024 kommer 37 av 40 Ladokanslutna lärosäten att införa digital examen. Våra nordiska grannländer och ett antal lärosäten i övriga världen har också infört digitala examensbevis.

Beslutet togs av rektor den 8 februari 2024 och ligger i linje med Lunds universitets plattform för strategiarbete 2023 – 2024 som fokuserar på innovation, digitalisering och hållbarhet. Det stöder också hållbarhetsplanen för 2020 – 2026 som siktar på att universitetet ska vara resurseffektivt och klimatvänligt. 

Mer information: Examen | Medarbetarwebben (lu.se)