Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Plattform för strategiarbete 2025–2027

Bild på broschyr om plattform för strategiarbete.

Den nu gällande plattformen för strategiarbete gäller året ut, men redan nu har en uppdaterad version för perioden 2025–2027 beslutats. Plattformen beskriver universitetets strategiarbete för kommande år och ska ge oss stöd i att snabbare anpassa universitetets verksamhet i en oförutsägbar värld.

Att den uppdaterade plattformen för strategiarbete redan är klar beror på kopplingen till resursfördelningen för universitetet. Varje år inleds resursfördelningsarbetet med en uppdatering av plattformen för strategiarbete för att den ska vara i linje med aktuella omvärldsförändringar, risker och övergripande samhällsförändringar.

Den reviderade plattformen behåller sin ursprungliga struktur med fyra prioriterade områden och tre övergripande ledord: innovativt, digitalt och hållbart. Dock har innehållet justerats för att bättre adressera aktuella omvärldsfaktorer. Områden såsom forskningsdata, kunskapsmiljöer och pedagogisk utveckling får ökat fokus, liksom målgruppsanpassade ledarskapsprogram.

Internationella satsningar kopplas också närmare till plattformen, med ökat fokus på att universitetets verksamhet får internationellt genomslag för att möta den ökade konkurrensen.

Både den nuvarande och den nya plattformen ska fungera som ledstjärnor för universitetets utveckling och konkurrenskraft. De kommer att användas som underlag för universitetets verksamhetsplan samt de gemensamma nämndernas och rådens planer. Dessutom förväntas de inspirera fakulteternas, institutionernas och den gemensamma förvaltningens strategi- och prioriteringsarbete.