Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Positivt med tre nya myndigheter – förutsatt att forskarinflytandet stärks

Vit byggnad. Foto.
Universitetshuset. Foto: Mikael Risedal

I Lunds universitets svar till utbildningsdepartementet om Forskningsfinansieringsutredningen ställer sig universitetet bakom förslaget om tre nya myndigheter. Universitetet anser dock att utredningen lämnar frågorna gällande finansiering av forskningsinfrastruktur olösta och att forskarinflytandet måste stärkas.

I höstas presenterades Forskningsfinansieringsutredningens slutbetänkande om finansiering av forskning och innovation i Sverige. Utredningen föreslog att tre nya myndigheter inrättades: Vetenskapsmyndigheten, Myndigheten för strategisk forskning och Innovationsmyndigheten. Samtidigt föreslogs en avveckling av de nuvarande myndigheterna Formas, Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova samt att forskningsfinansieringen vid Energimyndigheten skulle upphöra.  

Lunds universitet har nu lämnat sitt svar på utredningens förslag.

Universitetet ställer sig i stort bakom utredningens problemanalys. Sveriges andel av världens forskare, forskningsfinansiering samt publikationer är liten och mindre än tidigare. Lunds universitet anser att Sveriges ökade satsning på forskning borde leda till ett större internationellt genomslag. 

För att forskningens kvalitet och internationella genomslag ska kunna höjas anser Lunds universitet att forskarnas inflytande måste stärkas.

– Vi ser ett behov av större kraftsamling, bättre prioriteringar och långsiktiga lösningar inom hela det svenska forsknings- och innovationssystemet. Om Sverige ska stå sig i den internationella konkurrensen krävs ett förenklat svenskt system med bättre samordning och större tydlighet, säger Per Mickwitz, vicerektor med ansvar för forskning.

Läs hela artikeln på lu.se: Positivt med tre nya myndigheter – förutsatt att forskarinflytandet stärks | Lunds universitet