Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Avvikelser från god forskningssed

Oredlighet i forskning

Hantering av avvikelser från god forskningssed 1 januari 2020

Från och med den 1 januari 2020 gäller lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

Lagen föreskriver att forskaren ansvarar för att följa god forskningssed i sin forskning. Universitetet har det övergripande ansvaret för att forskningen utförs i enlighet med god forskningssed.

Definition och utredningsansvar

Lagen definierar oredlighet i forskning som fabricering, förfalskning eller plagiering (FFP) som begås med uppsåt eller av grov oaktsamhet vid planering, genomförande eller rapportering av forskning. I lagen benämns FFP som allvarlig avvikelse från god forskningssed.

Misstanke om allvarlig avvikelse från god forskningssed (FFP) utreds av en särskild nationell nämnd; Nämnden för prövning av oredlighet i forskning.

Andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras av den nationella nämnden, hanteras av Lunds universitet.

Anmälan

Misstanke om oredlighet i forskning (FFP) kan anmälas direkt till den nationella nämnden eller till Lunds universitet.

Misstankar om andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras nationellt anmäls till Lunds universitet.

Prövning av misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras nationellt

Misstanke om andra avvikelser från god forskningssed än de som hanteras nationellt utreds vid Lunds universitet av en särskild nämnd; Nämnden för utredning av avvikelser från god forskningssed.

Inledningsvis utförs en förberedande undersökning. Om det efter den förberedande undersökningen föreligger skäl för detta kan rektor fatta beslut om att en fullständig utredning ska göras.

Om det inte finns grund för den anmälda misstanken, kan rektor avskriva ärendet utan att en förberedande undersökning genomförs.

Avvikelser från god forskningssed kan konstateras både efter den förberedande undersökningen och efter den fullständiga utredningen. Beslut fattas av rektor.

Lunds universitets riktlinjer

Du kan läsa mer om definitioner och om hanteringsordning i Lunds universitets riktlinjer om handläggningsordning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed.

Riktlinjer om handläggning av ärenden som rör misstänkt avvikelse från god forskningssed vid Lunds universitet I 2019 I ( PDF 195 kB)

Sidansvarig:

Kontakt

Magnus Gudmundsson
Utredare
Universitetsledningens kansli
+46 46 222 16 81
magnus [dot] gudmundsson [at] rektor [dot] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen