Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lagar och regler

Dataskyddsförordningen
Här finns information för dig som vill ha mer kunskap om dataskyddsförordningen och lagutvecklingen i Sverige.

Genvägar på sidan

Lagar och författningar

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag, men den kompletteras med lagar och regler i respektive land. I Sverige finns det utöver lagar och regler ett antal förarbeten som visar hur lagstiftaren har tänkt.

EU-gemensam lagstiftning

I EU-förordningen regleras bland annat:

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är en känslig personuppgift?
 • Vilka rättsliga grunder finns för att behandla personuppgifter?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • I varje land ska det finnas en tillsynsmyndighet.

Nedan finns länkar till EU:s dataskyddsförordning på svenska och engelska. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Svensk kompletterande reglering

Dataskyddslag
I Sverige finns en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Den svenska dataskyddslagen säger att:

 • Som rättslig förpliktelse gäller lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • En uppgift av allmänt intresse ska vara belagd i lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • Personnummer är särskilt skyddsvärda.
 • Sanktionsavgifter får tas ut av myndigheter.

Ladda ner Dataskyddslagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (PDF, 1,15 MB, nytt fönster)

Dataskyddsförordning
Det finns även kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som bland annat föreskriver hur sanktionsavgifter ska hanteras.

Ladda ner Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (PDF, 4,94 MB, nytt fönster)

Förarbeten

Utredningar

I utredningarnas slutbetänkanden finns djupare resonemang om konsekvenserna av den nya EU-förordningen. Tre av rapporterna är särskilt intressanta för högskolesektorn. Nedan finns länkar till rapporterna. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Propositioner

Utredningarnas resonemang och förslag behandlades av regeringen som i sin tur lade fram tre olika propositioner där de presenterar sina förslag. Dessa förslag beslutades sedan av riksdagen.

 • Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag

Här konstaterar regeringen bland annat att offentlighet- och sekretesslagen samt arkivlagen fortsätter att gälla på samma sätt som idag.

Ladda ner Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag (PDF, 2,58 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Här konstaterar regeringen bland annat att:

 • Utbildning är en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att universitetet får behandla personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva utbildning.
 • Utbildning är dessutom ett viktigt allmänintresse. Detta öppnar upp för hantering av känsliga personuppgifter i vissa fall.

Ladda ner Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (PDF, 3,76 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Ladda ner Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (PDF, 3,72 MB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Ordlista

 • Personuppgiftsansvarig – den organisation som är ansvarig för hanteringen av personuppgifter. Med få undantag är Lunds universitet alltid personuppgiftsansvarig.
 • Registrerad – den person vars personuppgifter du samlar in och/eller hanterar
 • Dataskyddsombud – den roll och funktion som ansvarar för att Lunds universitet efterlever Dataskyddsförordningen
 • EU:s Dataskyddsförordning (ofta kallad Dataskyddsförordningen) – den svenska översättningen av General Data Protection Regulation (GDPR).
 • Dataskyddslagen – den svenska nationella kompletteringen till EU:s dataskyddsförordning.

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen