Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Lagar och regler

Dataskyddsförordningen

Lagar och författningar

Dataskyddsförordningen är en EU-gemensam lag, men den kompletteras med lagar och regler i respektive land. I Sverige finns det utöver lagar och regler ett antal förarbeten som visar hur lagstiftaren har tänkt.

EU-gemensam lagstiftning

I EU-förordningen regleras bland annat:

 • Vad är en personuppgift?
 • Vad är en känslig personuppgift?
 • Vilka rättsliga grunder finns för att behandla personuppgifter?
 • Vilka rättigheter har de registrerade?
 • I varje land ska det finnas en tillsynsmyndighet.

Nedan finns länkar till EU:s dataskyddsförordning på svenska och engelska. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Svensk kompletterande reglering

Dataskyddslag
I Sverige finns en ny dataskyddslag som kompletterar EU-förordningen. Den svenska dataskyddslagen säger att:

 • Som rättslig förpliktelse gäller lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • En uppgift av allmänt intresse ska vara belagd i lag eller annan författning, kollektivavtal eller beslut som har meddelats med stöd av lag eller annan författning.
 • Personnummer är särskilt skyddsvärda.
 • Sanktionsavgifter får tas ut av myndigheter.

Ladda ner Dataskyddslagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (PDF, 1,15 MB, nytt fönster)

Dataskyddsförordning
Det finns även kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som bland annat föreskriver hur sanktionsavgifter ska hanteras.

Ladda ner Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (PDF, 4,94 MB, nytt fönster)

Förarbeten

Utredningar

I utredningarnas slutbetänkanden finns djupare resonemang om konsekvenserna av den nya EU-förordningen. Tre av rapporterna är särskilt intressanta för högskolesektorn. Nedan finns länkar till rapporterna. Dokumenten öppnas i nytt fönster.

Propositioner

Utredningarnas resonemang och förslag behandlades av regeringen som i sin tur lade fram tre olika propositioner där de presenterar sina förslag. Dessa förslag beslutades sedan av riksdagen.

 • Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag

Här konstaterar regeringen bland annat att offentlighet- och sekretesslagen samt arkivlagen fortsätter att gälla på samma sätt som idag.

Ladda ner Proposition 2017/18:105 Ny dataskyddslag (PDF, 2,58 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet

Här konstaterar regeringen bland annat att:

 • Utbildning är en uppgift av allmänt intresse. Detta innebär att universitetet får behandla personuppgifter som är nödvändiga för att bedriva utbildning.
 • Utbildning är dessutom ett viktigt allmänintresse. Detta öppnar upp för hantering av känsliga personuppgifter i vissa fall.

Ladda ner Proposition 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet (PDF, 3,76 MB, nytt fönster)

 • Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål

Ladda ner Proposition 2017/18:298 Behandling av personuppgifter för forskningsändamål (PDF, 3,72 MB, nytt fönster)

Sidansvarig:

Kontakt

Dataskyddsombud

dataskyddsombud [at] lu [dot] se

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen