Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Året som gått summeras (2022)

Ett snötäckt universitetshus.

Nu är årsredovisningen som sammanfattar universitetets verksamhet förra året klar. Den görs varje år och ska utgöra ett underlag för regeringen och riksrevisionen. I den 118-sidiga redovisningen hittar man en komplett sammanräkning med siffror och redovisningar av uppdrag och måluppfyllelse.

I årsredovisningen kan man se att Lunds universitet har en fortsatt god ekonomisk tillväxt med intäkter på 9 921 miljoner kronor, jämfört med 2021 (9 466 miljoner kronor).

Antalet anställda ökar också, i december 2022 var vi totalt 8 640 medarbetare, motsvarande 7 485 heltidsekvivalenter (HTE). Jämfört med samma tidpunkt 2021 är det en ökning med 167 personer och 105 HTE. Delar man upp det på personalkategorier är 32 procent lärare, 34 procent är annan undervisande och forskande personal och teknisk- och 35 procent är administrativ personal. Denna fördelning har varit ganska stabil över tid.

Utbildning

Antalet helårsstudenter 2022 var 28 922, vilket är en minskning med 169 jämfört med 2021. Antal sökande och registrerade studenter har minskat jämfört med 2021 men ökat på alla utbildningsformer jämfört med 2020. Andelen kvinnor uppgår till 56,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procent i jämförelse med det senaste året.

Antalet avgiftsskyldiga helårsstudenter (från länder utanför EU) fortsätter att öka, från 1 129 studenter år 2021 till 1 151 studenter år 2022.

I årsredovisningen kan man se att universitetet har nått rekryteringsmålet att rekrytera minst 49 procent kvinnliga professorer. Av årets nyrekryterade professorer är 51 procent kvinnor. Det totala antalet nyrekryterade professorer med beslutat tillträdesdatum under 2022 var 65 personer.

Under de senaste åren har flera särskilda utbildningssatsningar som krävt snabba och resurskrävande omställningar gjorts. Universitetet har därför initierat en experimentverkstad, EduLab, där lärare kan få stöd för att utveckla nya kurser som svarar mot sådana uppdrag. Fokus ligger på livslångt lärande och tvärvetenskapliga utbildningar. Ytterligare en insats i arbetet med att utveckla utbildningsutbudet är den nyetablerade Enheten för undervisningsstöd, som skapats för att möta ett mer permanent behov av digitala lärmiljöer.

European University Alliance for Global Health (EUGLOH) fortsätter att utveckla samarbetet genom gemensamma utbildningsinsatser och utökat utbyte, virtuella och fysiska, för studenter och medarbetare. I juli fick alliansen förnyat förtroende i fyra år från och med 1 januari 2023 då nio europeiska universitet fortsätter samarbete.

Forskning

Under året har fem profilområden definierats som spänner över flera ämnen och involverar alla fakulteter. De ska profilera universitetets forskning.

69 % av universitetets intäkter avser forskning och forskarutbildning, motsvarande 6 880 miljoner kronor. Här kommer drygt hälften från externa bidrag. Största bidragsgivare är Vetenskapsrådet, EU och KAW (Knut och Alice Wallenberg). Andelen internationellt samförfattade artiklar har fortsatt att öka.

Läs hela årsredovisningen.