Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Sök Kungliga Fysiografens forskningsanslag Horisont

Horisonten i bakgrunden och rapsfält i fronten.

Anslaget ska bidra till att forskare bryter ny mark inom grundläggande vetenskap i alla discipliner, skapar nya teoretiska grundvalar eller praktiska lösningar på viktiga problem i vid mening, eller lägger grunden till metodologiska genombrott.

Många viktiga upptäckter och insikter görs i gränslandet mellan till synes vitt skilda discipliner och ur det oförutsägbara och oväntade. Vetenskapssamhället önskar ofta nyskapande forskning, men det är traditionellt svårt att få finansiering till det. Kungliga Fysiografiska Sällskapets forskningsanslag "Horisont" uppmuntrar den sortens oortodoxa och okonventionella initiativ.

Anslaget ska kunna öppna nya vägar till okända marker men också befrukta och berika etablerade forskningsområden. Arbetet som finansieras ska kunna pröva nya, mera riskfyllda idéer som det normalt inte finns tid eller pengar att utveckla och testa. Anslaget kan, men måste inte, vara tvär- och mångvetenskapligt.

Anslaget ska betraktas som fröpengar som ger möjlighet att utforska och möjligen pilottesta nya idéer, som startfinansiering av nya, innovativa forskningsansatser som normalt inte finner en naturlig plats i det vanliga forskningsfinansieringssystemet. Anslaget kan lägga grunden för större ansökningar till andra finansiärer.

Ansökningsformulär (stänger 15 september 2023)

Anslaget uppgår till högst 1 miljon kronor med 24 månaders dispositionstid (redovisning inom 36 månader). Högst två anslag kan beviljas per år.

Sökande

Du som söker ska vara disputerad och anställd vid ett svenskt lärosäte under tänkt dispositionstid. Vi välkomnar både juniora och seniora sökande från alla vetenskapsgrenar och discipliner.

Ansökan

Ansökan ska omfatta maximalt 6500 tecken (inklusive mellanslag) på svenska eller engelska. Den ska tydligt redogöra för frågeställningen, varför den är av intresse, och hur den skall tacklas. Ansökan ska ha inkommit till Kungliga Fysiografiska Sällskapet senast den 15 september 2023.

Ansökan skickas in och registreras här: Ansökningsformulär och registrering