Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Om något händer

Ring alltid 112 i en nödsituation

Glöm inte att slå nolla före när du ringer från en bordstelefon (0-112).

Fler viktiga telefonnummer hittar du längre ner.

Universitetets larmtelefon 20 700

Larmtelefonen är tillgänglig dygnet runt. När du ringer +46 46 222 07 00 kommer du till universitetsväktaren som kan vara behjälplig vid otrygga situationer, om du låst dig ute eller om du t.ex upptäcker något för brådskande åtgärd. Om det behövs hjälper väktaren dig vidare till säkerhetsfunktionen, eller till tjänsteman i beredskap (TiB) om det är utanför ordinarie arbetstid. Telefonnumret finns på baksidan av alla nyare LU-kort samt vid samtliga entréer.

Rapportera alla händelser

Ingen händelse är för liten att rapportera, din information är värdefull för oss!

Det kan exempelvis vara:

 • obehöriga personer
 • skadegörelse
 • inbrott
 • stöld
 • hat, hot eller våld

Rapportera händelsen i KeyConcept. Logga in med ditt Lucat-ID.

Gå till formulär för att rapportera händelse

I och med att du rapporterar händelsen i KeyConcept, kan du få hjälp med att se till att alla nödvändiga anmälningar och kontakter görs.

Förlorade LU-kort och nycklar

Passerkort och nycklar är personliga och får inte lånas ut. Spärra genast ditt LU-kort om du förlorar det. Informera din chef om du blir av med nycklar.

Gå till LU-kortets webbplats om du har förlorat ditt LU-kort

Anmäl incident som påverkar informationssäkerheten

Anmäl incidenten via Servicedesks webbformulär. Logga in med ditt Lucat-ID.

Gå till formulär för att anmäla incident som påverkar informationssäkerheten

En incident innebär en eller flera av dessa:

 • information är, eller riskerar att bli tillgänglig för obehöriga
 • information är förstörd, förkommen, eller oriktig
 • information är otillgänglig.

När du loggat in i webbformuläret kan du läsa mer om vad som räknas som incident.

Om något händer under resan

Läs mer om vart du kan vända dig om du snabbt behöver hjälp utomlands

Om brandlarmet går

Rädda - varna - larma - släck

Läs mer om vad du ska göra i händelse av brand

Obehöriga på arbetsplatsen

Här får du råd om hur du ska agera när du misstänker att det finns obehöriga på din arbetsplats.

Läs mer om hur du kan agera och vem du kan vända dig till när obehöriga befinner sig på arbetsplatsen

Om du blivit utsatt för hat eller hot

Här får du veta vad du ska göra i en hotfull situation eller om du blivit utsatt för hat eller hot.

Läs mer om hat, hot och risk för våld och utsatthet

Om du blivit utsatt för kränkningar eller trakasserier

Läs mer om kränkningar och trakasserier, och få råd om vad du kan göra

Om du skadat dig eller råkat ut för en händelse som kunnat leda till personskada

Som anställd har du en skyldighet att rapportera det inträffade till din närmaste chef.

Här kan du läsa mer om hur du som medarbetare ska rapportera arbetsskada eller tillbud

Om du blivit utsatt för VD-bedrägerier (ekonomiska bedrägerier)

Var uppmärksam på begäran om utbetalningar i allmänhet, och snabba sådana i synnerhet, som kommer via mail från vad som ser ut att vara din chef.

Läs mer om VD-bedrägerier och hur vi minskar risken för att bli utsatta

Om universitetet drabbas av ett VD-bedrägeri är det viktigt att agera snabbt. Första åtgärden är att utan dröjsmål kontakta sektionen Ekonomi för att om möjligt stoppa betalningen.

Kontakta sektionen Ekonomi via supportformulär

Ring alltid 112 i en nödsituation!

Slå 0-112 om du använder en bordstelefon.

Universitetets larmtelefon

+46 46 222 07 00

Viktiga telefonnummer

i bokstavsordning:

 • Akut - SOS Alarm
  112
 • Arbetsmiljöverket
  +46 10 730 90 00
 • Företagshälsovården
  +46 46 222 32 80
 • Giftinformation
  +46 8 33 12 31
 • Information vid olyckor och kriser
  113 13
 • Krisstöd i akut skede
  +46 709 99 55 65
 • Läkemedelsupplysning
  +46 771 46 70 10
 • Polisen
  114 14
 • Sjukvårdsrådgivningen
  1177
 • Studenthälsan
  +46 46 222 43 77
 • Universitetets larmnummer
  +46 46 222 07 00