Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Rapportera arbetsskada och tillbud

Här får du som medarbetare information om hur du ska rapportera arbetsskador och tillbud. Är du osäker på vad du ska anmäla? Fråga då din chef eller ditt skyddsombud.

Aktuellt

Senast vid halvårsskiftet 2023 ska alla verksamheter vid Lunds universitet rapportera tillbud och arbetsskador digitalt, i det så kallade IA-systemet. Kontakta din närmaste chef om du vill veta mer om när din verksamhet ska börja använda IA-systemet. 

Läs mer om att rapportera tillbud och arbetsskada digitalt, i IA-systemet

Informationstillfällen: så fungerar IA-systemet 

Arbetsskada

Om du är anställd eller har Lunds universitet som stadigvarande arbetsplats och skadar dig under arbetstid är du skyldig att rapportera skadan till din närmaste chef. Din chef skriver sedan en arbetsskadeanmälan tillsammans med dig och ditt skyddsombud som skickas till Försäkringskassan och eventuellt till Arbetsmiljöverket. Din chef ska anmäla en arbetsskada som du har rapporterat, oavsett om han eller hon anser att det är en arbetsskada eller inte.

Du ska rapportera arbetsskada vid

 • arbetsolycka.
 • arbetssjukdom som beror på till exempel psykiskt påfrestande arbetsförhållanden, förslitnings- eller överbelastningsskada, bullerskada eller exponering för farligt ämne som lett till till exempel eksem eller allergi.
 • färdolycksfall (olycka som sker vid resa till och från arbetsplatsen).

Som anställd har du en arbetsskadeförsäkring från AFA (Arbetsmarknadens Försäkrings AB). Även denna blankett fylls i av dig och din chef efter en skada.

Läs mer om arbetsskadeförsäkringar

Tillbud

Tillbud innebär att du råkar ut för en oönskad händelse eller situation som skulle kunnat leda till hälsobesvär, sjukdom eller olycksfall. Tillbud ska rapporteras till din chef. Du har även möjlighet att rapportera tillbud anonymt.

Blankett för anmälan av tillbud (Word 67 kB, ny flik)

Allvarlig arbetsskada och allvarliga tillbud

Du måste genast meddela din chef om du råkat ut för olycksfall eller allvarligt tillbud där liv eller hälsa äventyrats, eftersom detta omedelbart ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Det kan till exempel gälla frakturer, svår blödning, kemikalieutsläpp eller chocktillstånd efter hot.

Ersättning

Försäkringskassan och AFA utreder om din anmälan kan ge ersättning för sjukdagar, inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller för andra skador och besvär. Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du haft i samband med händelsen.

Läs mer om ersättning vid arbetsskada

Uppföljning av det inträffade

Alla anmälningar om arbetsskador och tillbud ska följas upp av din chef tillsammans med ditt skyddsombud för att undersöka vad som hänt och vad som kan göras för att något liknande inte ska hända igen. Er lokala skyddskommitté följer upp ärendet utan att din identitet avslöjas. 


Rapportera tillbud och arbetsskada digitalt i IA-systemet

Senast vid halvårsskiftet 2023 ska alla verksamheter vid Lunds universitet rapportera tillbud och arbetsskador digitalt, i det så kallade IA-systemet. Kontakta din närmaste chef om du vill veta mer om när din verksamhet ska börja använda IA-systemet. 

Följande verksamheter rapporterar tillbud och arbetsskador i IA-systemet, i nuläget: 

 • Gemensam förvaltning
 • Juridiska fakulteten
 • Konstnärliga fakulteten
 • MAX IV
 • Medicinska fakulteten
 • Universitetsbiblioteket
 • USV/LUKOM.

Informationstillfällen: så fungerar IA-systemet 

Det finns möjlighet att lära sig mer om hur IA-systemet fungerar, via informationstillfällen i Zoom. Informationen vänder sig till anställda, chefer och skyddsombud vid Lunds universitet.

 • Tidsåtgång: cirka 45 minuter. 
 • Varken föranmälan eller förkunskap krävs.
 • Kom i tid – mötet låses när informationstillfället startar.

Logga in i LU Zoom för att delta: https://lu-se.zoom.us/j/63899263353

Datum och tider

 • 12 januari kl 10:00
 • 19 januari kl 10:00
 • 6 februari kl 14:00
 • 16 februari kl 10:00
 • 6 mars kl 14:00
 • 23 mars kl 10:00
 • 30 mars kl 10:00

På engelska:

 • 1 februari kl 10:00
 • 2 mars kl 10:00

Kontakt: Anna Sjösten, sektionen HR anna [dot] sjosten [at] hr [dot] lu [dot] se och Robert Howe, Företagshälsovården robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Kontakt

Robert Howe
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 01 80
robert [dot] howe [at] fhv [dot] lu [dot] se

Johan Ohlin
Arbetsmiljöingenjör
+46 46 222 70 26
johan [dot] ohlin [at] fhv [dot] lu [dot] se

Relaterad information