Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ny excellenssatsning på unga forskare med stöd från rektor

Två kvinnor en man diskuterar medan de går i en ljus övergång.

Rektor vill med en ny satsning främja rekrytering av framstående internationella forskare som bedriver forskning lämpad för excellensprogrammet Wallenberg Academy Fellows (WAF).

Syftet med satsningen är att stödja fakulteter som strategiskt vill arbeta för att rekrytera framstående unga internationella forskare som bedriver banbrytande forskning med en profil som passar för WAF programmet. Satsningen inleds med en gemensamt koordinerad utlysning av anställningar som biträdande universitetslektorer (bul). 

Fakulteter vars slutkandidater nomineras av universitetet till WAF kommer att få ett särskilt ekonomiskt stöd från rektor. Förhoppningen är att det ska innebära fler lovande unga internationella forskare bland lärosätets nomineringar till WAF 2025. I WAF-utlysningen ställs krav på att universitetet har lika många nomineringar av internationella kandidater som av interna kandidater och den internationella rekryteringen till universitetet via programmet har tidigare inte lyckats så bra som man önskat. 

Biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning för unga forskare, med målet att erbjuda befordran till en tillsvidareanställning som universitetslektor. Biträdande universitetslektorer får möjlighet att forska och utvecklas under en period på 4–6 år och har sedan möjlighet att efter sakkunnigprövning bli anställda tills vidare som universitetslektor och slutligen som professor. För internationellt rekryterade inkluderas fem veckors högskolepedagogisk utbildning och möjlighet att lära sig svenska, samt stöd för flytt till Sverige.

Universitetets rektor kommer att avsätta maximalt 40 miljoner SEK för rekrytering av internationella unga forskare inom satsningen under perioden 2025–2028. Satsningen kommer att samordnas med universitetets interna nomineringsprocess för WAF-utlysningen 2025. Fakulteter som rekryterar en forskare som inte erhållit lön eller stipendier i Sverige efter den 15:e februari 2021 kommer erhålla fem miljoner kronor i stöd om deras kandidat väljs ut till och söker Wallenberg Academy Fellows 2025.

Fakulteternas utlysningar inom satsningen kan riktas mot ett prioriterat område inom fakulteten, men fakulteten kan endast få stöd för en kandidat av rektor. Fakulteterna har erbjudits möjligheten att delta i detta initiativ och en gemensam rekryteringskampanj för de fakulteter som väljer att delta startar i november 2023.