Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

EduLab – experimentverkstad som testbädd för nya kurser

Two women discussing something.

Har du en kursidé som riktar sig till yrkesverksamma? Nu finns nystartade EduLab där du kan testa och få hjälp att realisera dem. Med EduLab tillåts du testa din idé om det till exempel saknas tillgängliga medel på din hemmainstitution eller om samarbeten över institutions- och fakultetsgränser krånglar till det.

Universitetet har i de flesta fall redan upparbetade spår för att utveckla nya kurskoncept. Men det kan finnas tillfällen när det behövs andra sätt – därför har EduLab tagits fram som en kompletterande modell.

EduLab har främst livslångt lärande för ögonen med extra fokus på det som kan räknas som kompetenshöjande på något sätt. För att inte kväva goda idéer i sin linda så vill vi undvika att fastna i en för fast definition av begreppen.

Kurserna riktar sig i huvudsak till geografiskt spridda deltagare som ofta är yrkesverksamma. Därför fungerar korta kurser ofta bäst (relativt få högskolepoäng), gärna på distans och som ges på halv- eller kvartsfart. Men det kan finnas fall där man behöver tänja på dessa preferenser, vi försöker att ha ett flexibelt förhållningssätt.

Det är bra om det redan från början finns en tänkt målgrupp i sikte för kursen så att det redan i konceptframtagandet tas med hur man bäst når denna målgrupp.

EduLab ska inte ses som en konkurrent till institutioner och fakulteter utan som ett komplement. Fakulteter och institutioner kommet involveras i diskussionerna om en möjlig EduLab-finansierad kurs. Institutionernas studierektorer bjuds ofta in till samtal redan i ett tidigt utvecklingsstadium.

Har du en bra idé till en kurs är du välkommen att höra av dig till Mikael Sundström (mikael [dot] sundstrom [at] svet [dot] lu [dot] se) eller Sahar Valizadeh (sahar [dot] valizadeh [at] ldc [dot] lu [dot] se).

Läs LUM-artikeln: Full fart för snabbutvecklade kortkurser för yrkesverksamma | LUM

Läs LUM-artikeln: Ny kurs ges åtta gånger på ett år | Lunds universitet