Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Nu påbörjas en översyn av gemensamma förvaltningen

Ett dörrhandtag på en dörr i universitetshuset.

Universitetets gemensamma förvaltning ska genomgå en översyn där man tittar på förvaltningens organisation och arbetsformer. Syftet är att se hur universitetet kan arbeta smartare för att klara komplexa frågor och möta förändringar.

Översynen är ett uppdrag från förvaltningschef Susanne Kristensson som påbörjades 1 mars och ska vara klart 30 juni 2023.

Arbetet med översynen utgår från plattformen för strategiskt arbete och den del som handlar om att utveckla en värdeskapande och nyttostyrd stödverksamhet utifrån faktiska behov hos kärnverksamheten. Tanken är att resultatet ska leda till förslag till förändringar. Arbetet kommer att ledas av Karin Ekborg-Persson, chef för Utvecklingsavdelningen tillsammans med hennes medarbetare. Bollplank kommer organisationsforskare inom universitetet att vara.

Översynen handlar inte om att universitetet ska sänka sina kostnader utan målet är snarare att förvaltningen ska jobba smartare med de resurser vi har. Arbetet omfattar endast stödverksamheten inom gemensamma förvaltningen.

Fakulteternas stödverksamheter ingår inte i översynen. I arbetet ingår att ha en internationell utblick, främst i Storbritannien och Danmark.

Många av de frågor och uppgifter som gemensamma förvaltningen ska lösa är komplexa och spänner över flera expertområden. Det behövs bättre förutsättningar för samverkan mellan verksamheter som arbetar med liknande frågor att för att ge ett mer samordnat stöd till verksamheten.

Översynens omfattning

Utredarna ska särskilt titta på:

  • Om dagens organisation och arbetsformer är anpassade till de processer som ska stödjas.
  • Om det finns verksamheter med snarlika uppdrag där arbetet borde samordnas.
  • Om nya funktioner är optimalt organiserade.
  • Hur organisationen kan bli bättre på att arbeta med nya uppdrag.
  • Hur förutsättningar för samarbete och samverkan kan förbättras.

Vilka kommer att intervjuas

Under arbetet kommer sektionschefer, kanslichefer på fakulteterna, Rektors ledningsråd, verksamhetsföreträdare, personalorganisationerna och Lunds universitets studentkårer (LUS) att intervjuas. Gruppintervjuer med fokusgrupper bestående av lärare, forskare, studenter och ledare på olika nivåer kommer också ingå.

Översynen ska resultera i en bruttolista med förslag på möjliga förändringar som sedan kommer att diskuteras i de olika universitetsövergripande ledningsorganen innan beslut fattas av förvaltningschefen om vilka förändringar som ska genomföras.

Läs Susanne Kristenssons text: Översyn av förvaltningen ska ge ett ännu bättre och ändamålsenligt stöd