Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ blandade intensivprogram (BIP)

För dig som undervisar studenter och doktorander

Du som lärare på Lunds universitet har möjlighet att ge kurser i form av blandade intensivprogram (BIP), en del av Erasmus+ programmet. Under en BIP kombineras virtuellt utbyte med en kort fysisk mobilitet. Du kan också undervisa på en BIP som koordineras av ett annat lärosäte.

BIP är korta kurser som använder innovativa sätt att lära, undervisa och samarbeta, både online och på plats. Under den virtuella delen samlas studenter och lärare online för att arbeta tillsammans med specifika uppgifter integrerade i BIP. Onlineundervisning kan ske före, under och efter den fysiska mobiliteten.

Ett lärosäte kan, tillsammans med minst två andra lärosäten från två andra EU-länder/ tredjeländer som är associerade till Erasmus+ anordna kurser för grupper av studenter. En BIP kan genomföras inom alla ämnesområden och på alla nivåer (grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå).

Läs mer om EU-länder/tredjeländer associerade till Erasmus+ på EU-kommissionens webbplats

Lärare vid Lunds universitet kan antingen vara koordinator eller ingå som en partner i en BIP. Ett bidrag på 6 000 – 8 000 euro utgår till institutionen vid det koordinerande lärosätet.

Sammanfattning

 • Minst tre universitet från minst tre olika länder inom EU/EES (programland) bildar ett partnerskap.
 • Kursen ska omfatta minst 3 ECTS.
 • BIP:en kan utgöra ett poänggivande moment i en kurs eller vara en hel kurs.
 • Den fysiska mobiliteten ska vara mellan 5 och 30 dagar.
 • Den obligatoriska virtuella delen kan ske före, under och efter mobiliteten (eller en kombination av dessa).
 • Minst 15 studenter/doktorander måste delta i den fysiska mobiliteten. Undervisande lärare och studenter/doktorander från värdinstitutionen räknas inte.
 • Studenter och lärare från lärosäten utanför BIP-partnerskapet kan delta.
 • Mobila deltagare (studenter och lärare) får Erasmus+ stipendium från sitt hemuniversitet. Ett Erasmusavtal mellan universiteten måste finnas.
 • Den koordinerande institutionen får medel (mellan 6 000 – 8 000 euro) för att organisera kursen.

Läs mer om BIP på UHR:s webbplats

Om du som lärare är intresserad av att koordinera en BIP kan du ansöka om Erasmus+ medel för planerings- och organisationskostnader (6 000–8 000 Euro).

Länk till ansökan som koordinator – ansök senast 15 juni

Ett godkännande från pro/vice dekan eller fakultetens utbildningsnämnd ska också laddas upp.

 • Kursen ska innehålla en campusförlagd del (minst fem dagar i Sverige) och en virtuell del.
 • Kursen ska ge minst 3 ECTS och kan vara på grund-, avancerad eller forskarutbildningsnivå.
 • BIP:en kan antingen vara ett poänggivande moment eller en poänggivande kurs.
 • Kursen måste avslutas senast 31 juli 2024.
 • Ett interinstitutionellt utbytesavtal är krav med alla partner som skickar studenter/doktorander/lärare till kursen.
 • Det rekommenderas att studenter/doktorander från ytterligare partneruniversitet bjuds in.
 • Kurser som planeras och genomförs tillsammans med två eller flera EUGLOH-universitet prioriteras. Läs mer on EUGLOH på eugloh.eu
 • Tänk på att ge tillräckligt med tid för de administrativa rutinerna om en ny kurs ska inrättas. Ta tidigt kontakt med ansvarigt fakultetskansli.
 • OBS: Om färre än 15 studenter/doktorander deltar i den fysiska mobiliteten är kursen inte berättigad till ekonomiskt stöd (LU:s deltagare räknas inte!)

När ett annat universitet koordinerar en BIP kan du delta som partner. Studenter/doktorander och lärare från Lunds universitet som deltar i BIP:en ansöker om Erasmus+ mobilitetsbidrag för den fysiska mobiliteten.

Länk till frågeformulär som ska fyllas i senast två månader innan en BIP:s fysiska mobilitet

Utskrivet formulär skickas tillsammans med listan över deltagande studenter/doktorander till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Kontakta det internationella kontoret på din fakultet för att få hjälp med/information om den studieadministrativa hanteringen av utbytet.

Läs mer om stipendienivåer och information om Erasmus+ finansieringen för studenter

Läs mer om Erasmus lärarmobilitet

Checklista

 • Informera det internationella kontoret vid din fakultet om din BIP och den planerade studentmobiliteten.
 • Informera studenterna/doktoranderna om att ett Learning Agreement (LA) behövs. Fakultetens internationella kontor tillhandahåller LA-mallen till studenter/doktorander.
 • Fyll i frågeformuläret (se ovan), skriv ut formuläret som PDF och skicka det till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se
 • Informera studenterna om hur de ansöker om Erasmus-stipendiet.
 • Skicka listan över studenter/doktorander till erasmusstudier [at] er [dot] lu [dot] se med kopia till petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se innan studenterna/doktoranderna ansöker om Erasmus-stipendiet.

Kontakt

Petra Moser-Nørgaard
Internationell koordinator
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)