Marcus Carlsson

Personlig webbplats: http://www.maths.lth.se/matematiklu/personal/mc/
Email: marcus [dot] carlsson [at] math [dot] lu [dot] se

Universitetslektor vid Matematik (naturvetenskapliga fakulteten)
Telefon: +46 46 222 85 36
Mobil: +46 76 591 42 34
Hämtställe: 6
Rumsnummer: 508A