Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.
Du är här

Flextid för teknisk och administrativ personal

Du som är anställd som teknisk och administrativ personal omfattas normalt av flextidsavtalet. Du ansvarar själv för att registrera din arbetstid.  

Flexibel arbetstid är den tidsperiod på morgonen, lunchen och eftermiddagen då du som anställd inom vissa ramar kan avgöra när ditt arbete påbörjas respektive avslutas.

Enligt det lokala avtalet är flextiden på morgonen mellan 07:00 och 9:00. På eftermiddagen är flextiden mellan klockan 15:00 och 19:00. Detta betyder att du måste vara på plats 9:00 till 15:00.

Lunchflex är tiden mellan 11:30 och 13:30. Din lunchpaus måste pågå minst 30 minuter. Din sammanhängande tjänstgöring får inte överstiga sex timmar utan att du tar lunchpaus.

Normarbetstiden för heltidstjänstgöring är 8 timmar per dag. Lunch ingår inte i arbetstiden. Om du är deltidsanställd fastställer din chef i överenskommelse med dig vilken tid som är flextid.

Läs även om förkortade och arbetsfria dagar för teknisk och administrativ personal

När du flexar behöver du ta hänsyn till kollegor och arbetsuppgifter och göra det i samråd med din närmaste chef. 

Vill du veta mer om flextid eller om du omfattas av ett särskilt avtal? Kontakta din chef eller närmaste personalfunktion.

Registrering av arbetstiden

Arbetstiden ska registreras manuellt eller digitalt och lämnas till din chef efter månadens slut. Vid varje kalendermånads slut gör din chef en avstämning. Du ansvarar för att registrera och lämna in en flexblankett.

Det du ska tänka på är att din plus- eller minustid vid månadens slut inte får överstiga 20 timmar.
Det är först vid utgången av juni och december varje år som din chef gör en ordentlig avstämning. Då stryks normalt den plustid som överstiger 30 timmar.

Vid ändring av arbetstidens omfattning

Om du ändrar omfattningen av din arbetstid under året, till exempel genom föräldraledighet, ska du ladda ner och spara en ny flextidsblankett på vilken du anger ny tjänsteomfattning och nytt startdatum. Du ska också föra över ditt saldo till den nya blanketten, vilket du gör under fliken Grunddata.

Om du ska arbeta färre än fem dagari genomsnitt per vecka, det vill säga har någon helt ledig dag i veckan, är det viktigt att du anger detta vid ansökan om ledighet i SSC Primula.

Undantag från flextid

Vill du inte ha flexibel arbetstid utan arbeta enligt fast tjänstgöringsschema ska du meddela detta skriftligen till din chef. Det fasta tjänstgöringsschemat kan utformas olika under skilda delar av kalenderåret.

Vissa arbetsplatser har särskilda krav på bemanning vilket innebär att de anställda inte kan flexa.

 

 

Sidansvarig:

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande

 

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen