Arbetsskadeförsäkringar

Du kan ha rätt till ersättning om du skadar dig på arbetsplatsen, på väg till eller från arbetet, eller om du drabbas av en arbetssjukdom. Här kan du läsa mer om arbetsskadeförsäkringar.

Om du drabbas av en arbetsskada ska detta rapporteras till Försäkringskassan vilket du gör tillsammans med din chef och ditt skyddsombud.

Så här rapporterar du arbetsskador och tillbud.

Ersättning vid arbetsskada

Du anmäler kostnader vid arbetsskada till Försäkringskassan och AFA Försäkring som utreder om din anmälan kan ge ersättning för inkomstförlust, läkemedelskostnader, sveda och värk eller andra skador och besvär. 

Tänk på att alltid spara eventuella kvitton för utgifter som du har haft i samband med händelsen.

Läs mer om vad du kan få ersättning för här:

Hemarbete

Hur gäller arbetsskadeförsäkringen om du råkar ut för något hemma? Det finns skillnader jämfört med om du skadar dig på jobbet. 

Läs på AFA:s webbplats om vad som gäller för arbetsskada när du jobbar hemifrån

Kontakt

Kontakta din närmaste chef eller personalfunktion inom din institution/fakultet eller motsvarande.