Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Ersättning för sjukvård och läkemedel

Du har rätt till ersättning för vissa sjukvårdskostnader och läkemedel.


Det här kan du få ersättning för

En förutsättning för att kostnader för sjukvård och läkemedel ska ersättas är att kostnaderna registrerats i högkostnadsdatabasen via ett högkostnadskort. Detta sker automatiskt om du är ansluten till högkostnadsdatabasen. Om du inte är ansluten så kan kan ett apotek hjälpa dig med detta.

Läkemedel inom högkostnadsskydd betecknas som förmån eller egenavgift, och för dessa får du receptspecifikationer när du handlar på apotek. Du får även ersättning för sjukvårdskostnader som omfattas av högkostnadsskyddet.

Du får inte ersättning för receptfria läkemedel. 

För att kunna begära ersättning för sjukvård och läkemedel måste du ansöka om ersättnig senast två år efter den dag du hade utgiften. Annars förfaller rätten till ersättning. Tänk på att ersättningen är en skattepliktig förmån. 

Läkarvård

Med läkarvård avses undersökning och behandling som ges av den som är behörig att utöva läkaryrket samt som utfärdar läkarintyg (läkarutlåtande) som din chef begär. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök. 

Tandvård

Med oralkirurgisk behandling avses behandling som utförs på sjukhus eller vid odontologisk fakultet. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök. 

Psykologbehandling

Med psykologbehandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad psykiater, legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. Du får ersättning för kostnader med högst 95 kronor per besök. 

Sjukgymnastik

Med sjukgymnastisk behandling avses behandling som, efter remiss av läkare, ges av legitimerad sjukgymnast. Kostnader för sjukgymnastisk behandling ersätts av universitetet med högst 55 kronor per besök.

Sjukhusvård

Sjukhusvård ersätts av arbetsgivaren med högst 70 kronor för varje vårddag.

Så ansöker du om ersättning 

För att kunna begära ersättning för sjukvård och läkemedel måste du ansöka om ersättnig senast två år efter den dag du hade utgiften.  

Kontrollera dina kvitton

Kontrollera att ditt kvitto innehåller uppgifter om vårdgivare (läkare, sjukgymnast eller psykolog), ditt namn, datum för besöket samt betalt belopp. Om dessa uppgifter saknas så behöver du begära ett nytt kvitto från vårdgivaren.

Receptspecifikation för läkemedel inköpta på apotek ska bifogas på utläggsbilagan och skickas in i original. Digital receptspecifikation för läkemedel inköpta på apotek på nätet skrivs ut och bifogas på utläggsbilagan.

Registrera din ansökan i Primula

Registrera din ansökan i Primula, under Min sida/Ersättningar/Arvoden. Slutför din ansökan genom att klicka på knappen Skicka.

För att kostnader för besök hos sjukgymnast eller psykolog ska ersättas så krävs det att besöket är bokat utifrån remiss från läkare. Ange därför att läkare skrivit remiss till besöket både i anteckningarna och i utläggsbilagan när du registrerar ditt ärende i Primula. 

Guide - så registrerar du din ansökan i Primula (PDF 2,3 MB, ny flik)

Skicka in kvitton och bilagor

Häfta fast kvitton och övriga bilagor (till exempel receptspecifikation eller faktura och kontoutdrag där det framgår att du har betalat för läkarbesök) på utläggsbilagan som du skrivit ut från Primula (eller på ett A4-ark). Utläggsbilagan ska ligga överst.   

Skicka utläggsbilagan och bilagorna med internpost till Lunds universitet, sektionen HR, hämtställe 31, eller med vanlig post till Lunds universitet, sektionen HR, Box 117, 221 00 Lund. Märk kuvertet med Granskning.

Observera att du inte får någon bekräftelse på din ansökan i Primula eller på att dina underlag inkommit till sektionen HR.

Om du vet att du kommer att söka ersättning flera gånger under det kommande året så samla gärna ihop dina kvitton och skicka in vid två tillfällen under året. Då går handläggningen snabbare och du behöver inte vänta så länge på ersättning.

Kontakt

Om du inte hittar det du söker på denna webbsida så kan du ställa en fråga via sektionen HR:s ärendehanteringssystem.

Primula

Kontakta Statens servicecenter (SSC) vid frågor om Primula (vid löneärenden, ledighetsansökan, sjukanmälan, ansökan om friskvårdsersättning etc). 

I SSC-portalen finns även information om driftstörningar och planerade avbrott för uppgraderingar. 

SSC Portalen – logga in dygnet runt

Telefon: + 46 46 222 90 00, knappval 3

Logga in i Primula


Vill du lära dig mer om Primula?

Statens servicecenter (SSC) arrangerar webbinarier för medarbetare, chefer och källrapportörer.

Läs mer i kalendariet på SSC webbplats