Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Diarieföring av forskningskontrakt

Denna information vänder sig till dig som är lokalt ansvarig för diarieföring av kontrakt. 

Fullständig titel, d.v.s. forskarens namn på projektet. Vanligen angiven på ansökan. Behövs framförallt till LUCRIS, men även i W3D3 för maximerad sökbarhet
Tänk på att denna måste ha behörighet i DFS/W3D3.
Ange institution eller motsvarande. INTE kostnadsställe, underavdelning eller liknande.
Ansvarig forskare är i detta fall mottagaren dvs. mottagaren som ansvarar för bidraget, inte nödvändigtvis projektledaren.

Enbart en fil.
Begränsning 20 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, jpeg, png, tif, pdf, doc, docx.
Kontrollera att kontraktet är komplett och underskrivet av alla parter, samt signerat i enlighet med delegationsordningen. Kontraktshanteringen i Raindance är helt fristående från denna hantering och kan göras innan diarienumret i W3D3 är klart. Det finns alltså ingen anledning att diarieföra osignerade utkast, det strider även mot regelverket att göra så. Skicka bara ett kontrakt åt gången. Skicka alltså inte ”klumpfiler”, d.v.s. flera kontrakt i samma PDF-fil, utan dela upp dem i ett kontrakt per fil. Om avtalet består av mer än en fil kan du lägga in den i fältet bilaga.
Enbart en fil.
Begränsning 20 MB.
Tillåtna filtyper: pdf, doc, docx, xls, xlsx.
När handlingen kom in till LU, om det kan avgöras – datum för publicering/besked, om den lades upp i portal. Om det bara är ett uppskattat datum var vänlig kommentera detta i meddelandefältet nedan.
Handlingsstatus (obligatorisk)
Formatet i vilket ORIGINALhandlingen bevaras vid LU. Om den inkom digitalt och därefter skrevs ut är utskriften att betrakta som en kopia och behöver inte bevaras. Då ska handlingsstatus vara 'digital'.
Om du vet att det finns ett anknutet ärende, t.ex. ansökningsärendet, inkludera diarienumret för detta (i formatet F 2020/*, med mellanrum mellan seriebokstav/-stäver och årtal), så kopplar vi dem i W3D3, alternativt kompletterar ansökningsärendet.
Aktivitetsnummer från Raindance. Detta kommer att läggas som referens i ärendet och i LUCRIS. Det innebär dock ingen faktisk koppling mellan systemen. OBS! Frivilligt.

Kompletterande data

Om bara en del av summan går till Lunds universitet kan detta anges här.
Om sådana finnes och detta inte framgår av underlaget.
Om denna inte framgår av underlaget.
Övrig information.

Kontakt

Jörgen Persson

registrator
jorgen [dot] persson [at] fs [dot] lu [dot] se

Checklista för rektors signatur

Om ett bidragsavtal överstiger 8 miljoner kronor eller om ett uppdrags-/samarbetsavtal överstiger 4 miljoner kronor, då måste det enligt delegationsordningen godkännas av rektor.

Ladda ner checklista för rektors signatur (docx 25 kB)

Delegationsordning för att teckna avtal

Delegationsordningen styr vem som har rätt att teckna avtal i Lunds universitets namn. Löpande kontroller av forskningskontrakten sker kvartalsvis. Kontrollera därför att rätt person signerat redan från början. 

Föreskrifter om fördelning av beslutsbefogenheter och rätt att teckna avtal vid Lunds universitet (pdf 163 kB)