Internationella möjligheter och samarbeten

Du som arbetar vid Lunds universitet har möjlighet att använda dig av universitetets många etablerade nätverk och kontakter för att utveckla nya internationella samarbeten.

Lunds universitets samarbetsavtal med utländska universitet 

Vi har avtal med 640 partneruniversitet i nästan 70 länder. Avtalen kan användas för olika syften. Ta reda på vilka universitet som Lunds universitet samarbetar med.

Sök fram Lunds universitets partneruniversitet i verktyget SoleMove

Handlingsplan för internationalisering

Lunds universitet har en handlingsplan för internationalisering som gäller åren 2019-2021 (beslutad 3 oktober 2019). Handlingsplanen lyfter fram åtgärder för att främja internationalisering vid universitetet samt öka universitetets attraktionskraft.

Lunds universitets handlingsplan för internationalisering för 2019-2021 hittar du i Regelverket 

Aktuell status i arbetet med handlingsplanen för internationalisering vid Lunds universitet

Vägledning för akademiska samarbeten

Universitetet har tagit fram handlingsplaner och strategier som ger vägledning i akademiska samarbeten med Afrika, Asien, Europa, Latinamerika och Storbritannien.

Du hittar handlingsplaner och strategier i Regelverket

Samarbeta, forska, undervisa och fortbilda dig utomlands

Externa relationers nyhetsbrev

Nyhetsbrevet, som skickas ut varannan vecka under termins-tid, informerar om aktuella händelser och utlysningar inom området internationalisering.

ER:s nyhetsbrev 11 februari