Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Internationella möjligheter och samarbeten

Du som arbetar vid Lunds universitet har möjlighet att använda dig av universitetets många etablerade nätverk och kontakter för att utveckla nya internationella samarbeten.

Global Dynamic Engagement Framework – vägledning för akademiska samarbeten

Syftet med Global Dynamic Engagement Framework (GDE-F) är dels att synliggöra helheten av LU:s internationella engagemang, dels att hitta nya vägar som kan stärka LU:s position i olika regioner för att fortsätta utvecklas som ett internationellt ledande universitet. För att nå dit behöver arbetet inom LU bli mer proaktivt, snabbare och samtidigt mer långsiktigt vilket är viktigt ur konkurrenssynpunkt.

För att kunna prioritera görs en kartläggning för varje region bestående av LU:s forskningssamarbeten, utbildningssamarbeten och samverkan – på både fakultets- och universitetsövergripande nivå. GDE-F kan även användas som en bas för fakulteternas interna internationella utvecklingsarbete.

En annan viktig fråga i GDE-arbetet är begreppet ”internationalisering på hemmaplan”. Det kan till exempel vara aktiviteter som virtuella studier med olika online-kurser eller engagemang i internationella organisationer i närområdet. Ett engagemang som passar väl med universitetets ambitioner för hållbarhet.

Internationella rådet vid LU är rådgivande i processen att ta fram årliga prioriteringar, så kallade ”road maps” för varje region. I arbetet konsulteras Interhand-gruppen.

Vill du veta mer om GDE-F? Kontakta Teresia Rindefjäll (teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se).

Lunds universitets samarbetsavtal med utländska universitet 

Vi har avtal med 680 partneruniversitet i 75 länder. Avtalen kan användas för olika syften. Ta reda på vilka universitet som Lunds universitet samarbetar med.

Sök fram Lunds universitets partneruniversitet i verktyget SoleMove

Samarbeta, forska, undervisa och fortbilda dig utomlands

Externa relationers nyhetsbrev

Nyhetsbrevet, som skickas ut varannan vecka under termins-tid, informerar om aktuella händelser och utlysningar inom området internationalisering.

ER:s nyhetsbrev 24 nov