Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+ lärarmobilitet

Undervisa i Europa

Vad innebär programmet?

Lärare, forskare och doktorander kan få finansiering för undervisning, föreläsning, seminarium, handledning och examination vid ett partneruniversitet i Europa.

Till vilka länder och lärosäten i Europa kan jag åka?

Du kan åka till lärosäten i något av de 30 andra länder som deltar i Erasmus+. Ett bilateralt avtal med partneruniversitet som du vill besöka är ett krav. Om det inte finns något giltigt avtal kontaktar du den internationella koordinatorn vid din institution/fakultet och diskuterar möjligheterna att skriva ett avtal.

Sök fram partneruniversitet i Europa i SoleMove

Vem kan söka medel?

De som arbetar som lärare för Lunds universitets studenter har rätt att ansöka om lärarmobilitet. Således behöver det inte finnas en regelrätt anställning utan det kan istället finnas ett avtal mellan Lunds universitet och läraren eller Lunds universitet och t ex Region Skåne. Dock måste utbytet ske under den period som läraren är knuten till Lunds universitet.

Avtal mellan lärosäten

Innan du ansöker behöver du försäkra dig om att det finns ett avtal för lärarmobilitet mellan din institution/fakultet och det lärosäte som du ansöker om att åka till. Om det inte finns något giltigt avtal kontaktar du den internationella koordinatorn vid din institution/fakultet och diskuterar möjligheterna att skriva ett avtal.

Hur lång tid kan jag vara utomlands?

Vistelsen måste omfatta minst 2 arbetsdagar och innehålla minst 8 undervisningstimmar. För längre perioder gäller minst 8 undervisningstimmar per vecka. Maxtiden som beviljas är normalt 2-3 veckor. 

Vad ingår i begreppet undervisning?

Som undervisning räknas all typ av undervisning av studenter på grund-, avancerad och doktorandnivå där läraren är fysiskt närvarande på värdlärosätet, exempelvis föreläsningar, seminarier, individuell handledning, examination mm.

Tjänstekategori

Tjänsteålder ska rapporteras enligt EU, men en klar definition på de olika kategorierna finns inte. Som en tumregel gäller junior för doktorander, adjunkter och lektorer fram till docentkompetens, intermediär för docenter eller forskare/lektorer med docentkompetens. Senior motsvaras av mycket erfarna lektorer och professorer.

Beskrivning av mobiliteten

Då det gäller fälten ”Overall objectives of the mobility”, “Added value of the mobility”, “Content of the teaching programme”, “Expected outcomes and impact” i ansökningsformuläret så räcker det med en kortfattad beskrivning av den planerade mobiliteten (ett par meningar i varje fält är tillräckligt). 

Ansökningstid

Det finns inget sista datum för ansökan om lärarmobilitet. Ansökningar hanteras löpande. Tänk på att ansöka om stipendiemedel i god tid innan du åker, helst åtminstone en månad i förväg. 

Vilken ersättning kan jag få?

Finansieringen är ett tvådelat belopp baserat på vistelsens längd (dagtraktamente) och ett resebidrag som baseras på avståndet mellan hemuniversitetet och värduniversitetet enligt EU-kommissionens avståndsberäkning. Du kan även få ersättning för resdagar till och från värduniversitetet. 

Tillsammans bildar de två delarna ett schablonbelopp som förs över till institutionen efter genomfört undervisningsuppdrag. Dessa stipendiemedel är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka samtliga kostnader för resan. Det är därför viktigt att du kommer överens med din avdelningschef/prefekt om hur ni täcker de kostnader för mobiliteten som eventuellt överstiger stipendiebeloppet. Skulle inte hela det beviljade beloppet utnyttjas, tillfaller överskottet institutionen.

En del av ersättningen baseras på avståndet mellan avreseort och orten där undervisningsuppdraget äger rum (fågelvägen). Avståndet mäts enkel väg, men summorna nedan gäller för tur och returresa. För att räkna ut avståndet används EU-kommissionens verktyg. 

Länk till EU Distance Calculator - avståndsberäkning till resmål

Avstånd - Resa från avreseort till platsen där utbytet/fortbildningen äger rum (enkel resa)

Bidrag per resenär för resa t/r  
Resor mellan:    
10 och 99 km 23 EUR  
100 och 499 km 180 EUR  
500 och 1999 km 275 EUR  
2000 och 2999 km 360 EUR  
3000 och 3999 km 530 EUR  
4000 och 7999 km 820 EUR  
8000 eller längre 1500 EUR  

Dagsbeloppet är ett bidrag för att täcka kostnader för hotell, traktamente och övrigt. Det baseras på antal dagar (heltid) som lärarutbytet pågår.

Mottagarland

Ersättning/dag de första 14 dagarna Ersättning/dag fr o m dag 15 t o m dag 60
Grupp 1    
Danmark, Finland, Irland, Island, Lichtenstein, Luxemburg, Norge, Storbritannien 180 EUR 126 EUR
Grupp 2    
Belgien, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta, Nederländerna, Portugal, Spanien, Tyskland, Österrike 160 EUR 112 EUR
Grupp 3    
Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet, Serbien, Ungern 140 EUR 98 EUR

Länk till utbyten.se där du hittar programhandledning Erasmus+ Programme Guide

Hur ansöker jag om Erasmus+ lärarmobilitet?

Fyll i din ansökan online för att ansöka om Erasmus-bidrag.

Länk till ansökningsformulär - välj STA – Teacher exchange for teaching

När du fyllt din online-ansökan genereras tre dokumentet:

 1. Mobility Agreement Teaching 
  Detta ska signeras av sändande (prefekt eller liknande) och mottagande lärosäte (prefekt eller liknande) samt av dig. För övrigt följ instruktionerna i ansökningsformuläret.
 2. Grant Agreement
  Detta signeras av dig.
 3. Statement of Costs
  Fylls i och skrivs under av dig efter avslutad mobilitet. 

Var skickar jag min kompletta ansökan?

Dokumenten Mobility Agreement Teaching och Grant Agreement skickas till ErasmusTeaching [at] er [dot] lu [dot] se

Hur vet jag att jag har blivit beviljad Erasmus-medel för lärarmobilitet?

Det är först när du får tillbaka det signerade Erasmus+ Grant Agreement från Externa relationer som din ansökan är beviljad.

När får jag besked på min ansökan?

Beslut om tilldelade medel lämnas cirka 2 veckor efter att din ansökan har inkommit. 

Hur kommer jag åt redan inlagd ansökan?

Gå in via ansökningslänken och klicka på raden ”I have alredy applied for the scholarship this academic year and want to see my file”. 

Rapportering av lärarmobilitet

 • Certificate of Attendance
  Dokumentet erhålls när ansökan beviljas. Ska signeras av värduniversitet samt dig. 
 • Statement of costs
  Dokumentet hämtas via ansökningslänken och fylls i samt skrivs under av dig. Klicka på raden ”I have already applied for the scholarship this academic year and want to see my file”.
  Prata med ekonomen på din institution ifall du är osäker på vilket kostnadsställe och aktivitet som du ska ange.  
 • Rapport i Erasmus Mobility Tool
  Rapporten skickas till dig efter avslutad mobilitet (Erasmus participant report)

Dokumenten skickas till ErasmusTeaching [at] er [dot] lu [dot] se senast en månad efter hemkomst.

Hur sker utbetalningen?

Medlen betalas ut till din avdelning/institution efter inkomna slutdokument. Utbetalningen sker i enlighet med den valutakurs som gällde då medlen mottogs av Lunds universitet. För att du själv ska få ut pengar för din resa gör du en reseräkning i Primula.

Tips inför avresa