Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Erasmus+

Samarbetsformer med finansiering

Den nya programperioden 2021-2027 är inkluderande, hållbar och digitaliserad. Det huvudsakliga målet med Erasmus+ mobilitet för högre utbildning är att öka kompetenser, färdigheter och yrkesskickligheter – och därmed höja kvaliteten i undervisningen och lärandet.

 • Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det blir lättare att delta i programmet så att nya aktörer, små organisationer och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter.
 • Ett annat mål är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras klimatvänliga sätt att resa. Genom Erasmus+ kan man också öka medvetenheten om miljö och klimat. Projekt med miljö- och klimattema prioriteras redan nu i vissa projekttyper.
 • Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Läs mer på UHR:s webbplats

Underskrifter vid Erasmus+ ansökningar

Olika typer av Erasmus+ projekt hanteras på olika sätt i ansökningsfasen i enlighet med gällande EU-regler. Kontakta därför alltid ansvarig handläggare på Externa relationer i god tid för att säkerställa vad som gäller för just din projektansökan.

Genvägar till respektive program

Erasmus+ programmen beskrivs kortfattat.

Samarbetspartnerskap

Innovationsallianser

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Gemensamma masterprogram 

Europeisk mobilitet

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Jean Monnet

Samarbetspartnerskap

Vad innebär programmet?

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att öka kvaliteten på den högre utbildningen, stärka nätverken och samarbetet genom att dela idéer och utveckla nya metoder. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU/EES (programland). Minst tre organisationer från tre programländer måste delta. Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner.

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

 • Sista ansökningsdag: mars 2023
 • Budget: 120 000 – 400 000 euro
 • Projekttid: 12-36 månader

Läs mer om Samarbetspartnerskap på EU-kommissionens webbplats 

Innovationsallianser

 • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises
 • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the "Blueprint")

Vad innebär programmet?

Inom programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Programmet syftar till att öka tillhandahållandet av nya färdigheter och att ta itu med missmatchande färdigheter genom att utforma och skapa nya läroplaner för högre utbildning och yrkesutbildning (VET), som också stimulerar till entreprenörskap inom EU.

Innovationsallianser är avsedda att få inverkan på både kort och lång sikt på individuell, organisatorisk och systemnivå. Fokus är på ”digital skills” och ”green skills”.

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium som består av aktörer inom högre utbildning och näringsliv.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: september 2023.

Lot 1: Alliances for Education and Enterprises

 • Budget: 1 000 000 - 1 500 000 euro 
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 24-36 månader

Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the "Blueprint")

 • Budget: 4 000 000 euro
 • 20% medfinansiering krävs
 • Projekttid: 48 månader

Vem kan delta i projektet?

 • Lot 1: Alliances for Education and Enterprises: minst 4 programländer och 8 partners
 • Lot 2: Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the "Blueprint") minst 8 programländer och 12 partners

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Läs mer om Innovationsallianser på EU-kommissionens webbplats

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Vad innebär programmet?

Programmet ger stöd till modernisering och reform av högre utbildningsinstitutioner och system i de berättigade partnerländerna.

Läs mer om partnerländer på EU-kommissionens webbplats

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan ansöka som koordinator eller medlem av ett konsortium. Enskilda personer kan inte söka.

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2023.

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor och alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomar som är etablerade i ett program eller i ett berättigat partnerland.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på UHR:s webbplats

Gemensamma masterprogram

Vad innebär programmet?

Erasmus Mundus-programmet för gemensamma masterprogram består av två programdelar:

 • Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) som syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt gemensamt masterprogram
 • Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Sista ansökningsdag: februari 2023.

Läs mer i Erasmus+ Programme Guide

Vem kan delta i projektet?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Läs mer om gemensamma program på UHR:s webbplats

Läs mer om gemensamma masterprogram på EU-kommissionens webbplats

Europeisk mobilitet

Vad innebär programmet?

Programmet ger bidrag till universitet och högskolor för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land. Nytt för denna programperiod är doktorandmobilitet och blandad mobilitet. Att ha med en virtuell komponent i utbytena uppmuntras.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor i EU/EES (programland).

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

Ansökan hanteras av sektionen Externa relationer.

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor i ett programland.

Läs mer om europeisk mobilitet på EU-kommissionens webbplats

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Vad innebär programmet?

Lunds universitet har möjlighet att ansöka om finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partneruniversitet utanför EU/EES under en tre år lång projektperiod. 

Syftet med programmet är att förbättra kvaliteten på utbildning genom student- och personalutbyte. Genom programmet kan studenter studera eller göra praktik och lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra länder.

Vem kan söka medel?

Eftersom Lunds universitet endast kan lämna in en gemensam ansökan, skickar sektionen Externa relationer varje höst ut en intern inbjudan att skicka in förslag på mobilitetsprojekt. Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan föreslå projekt som inkluderar student- och/eller personalmobilitet. När det gäller studentmobilitet måste fakultetens internationella kontor konsulteras. Den interna utlysningen för 2022 är stängd.

Vart skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Intern utlysning 2023

Den interna utlysningen för 2023 är stängd.

Vem kan delta i programmet?

Lunds universitet i samarbete med universitet i länder utanför EU/EES.

Läs mer om ICM utomeuropeisk mobilitet på UHR:s webbplats

Jean Monnet

Vad innebär programmet?

Jean Monnet syftar till att främja kvalitet i undervisning och forskning inom området EU-studier över hela världen. Aktiviteterna ska rusta studenter och unga yrkesverksamma med kunskap om EU samt stimulera undervisning och forskning om EU.

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet. Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Läs mer om Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Vart skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen 

Utlysning

Sista ansökningsdag: mars 2023.

Vem kan delta i projektet?

Möjligheterna är tillgängliga för lärosäten över hela världen. Vissa aktiviteter är öppna för organisationer som är verksamma inom EU:s ämnesområde och sammanslutningar av professorer och forskare som är specialiserade på EU:s studier.

Läs mer om Jean Monnet på UHR:s webbplats

Läs mer om Jean Monnet på EU-kommissionens webbplats

Kontakt

Kristina Miolin
Internationell koordinator för gemensamma masterprogram
+46 46 222 46 16
kristina [dot] miolin [at] er [dot] lu [dot] se

Petra Moser-Nørgaard
Internationell koordinator för:

 • europeisk mobilitet
 • utomeuropeisk mobilitet (ICM)

+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Teresia Rindefjäll
Internationell koordinator för:

 • innovationsallianser
 • Jean Monnet 
 • kapacitetsuppbyggnadsproj.
 • samarbetspartnerskap

+46 46 222 62 40
teresia [dot] rindefjall [at] er [dot] lu [dot] se

Erasmus Charter for Higher Education

Erasmuskod
S LUND01

Charternummer
101013090 – LU

OID
E10209141

ECHE 2021-2027 för Lunds universitet (PDF 315 kB, ny flik)

Erasmuspolicy vid Lunds universitet