Meny

Javascript verkar inte påslaget? - Vissa delar av Lunds universitets webbplats fungerar inte optimalt utan javascript, kontrollera din webbläsares inställningar.

Erasmus+

Samarbetsformer med finansiering

Snabblänkar till respektive program

Erasmus+ programmen beskrivs kortfattat och särskilda anvisningar ges kring granskningsdokument för avtalsskrivningen.

Strategiska partnerskap

Kunskapsallianser

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Gemensamma masterprogram 

Europeisk mobilitet

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Jean Monnet

 

Strategiska partnerskap

Vad innebär programmet?

Programmet ger stöd till samarbete med organisationer i andra europeiska länder kring olika sätt att utveckla högre utbildningen. Målet är att stärka kvaliteten i utbildningen.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor inom EU/ESS (programland).

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

Utlysningen öppnar i oktober/november. Maxbelopp att söka är 450 000 kr. Sista ansökningsdag ligger i februari.

Rektor vid Lunds universitet måste skriva under ansökan 

Det gäller för ansökan som partner eller koordinerande lärosäte. 
För att rektor ska kunna skriva under ansökan måste ansvarig prefekt och dekan skriva under granskningsdokumentet tillsammans med projektansvarig.  

Sektionen Externa relationer ombesörjer processen för rektors underskrift.

Information om hur du tillhandahåller granskningsdokument

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor i ett programland.

Mer information om strategiska partnerskap hittar du på UHR:s webbplats

Läs mer om handläggningsordning av projekt vid Lunds universitet

 

Kunskapsallianser

Vad innebär programmet?

Inom programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Vem kan söka medel?

Aktörer inom högre utbildning och näringsliv i EU/ESS (programland).

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

Utlysningen öppnar i oktober/november. Maxbelopp att söka: 700 000 euro för tvååriga projekt och 1 000 000 euro för treåriga projekt. Sista ansökningsdag ligger i februari.

Rektor vid Lunds universitet måste skriva under ansökan

Det gäller för ansökan som partner eller koordinerande lärosäte. 
För att rektor ska kunna skriva under ansökan måste ansvarig prefekt och dekan skriva under granskningsdokumentet tillsammans med projektansvarig.  

Sektionen Externa relationer ombesörjer processen för rektors underskrift.

Information om hur du tillhandahåller granskningsdokument

Vem kan delta i projektet?

Aktörer inom högre utbildning och näringsliv i EU/ESS (programland).

Mer information om kunskapsallianser hittar du på UHR:s webbplats

Läs mer om handläggningsordning av projekt vid Lunds universitet

 

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt

Vad innebär programmet?

Programmet ger stöd till modernisering och reform av högre utbildningsinstitutioner och system i de berättigade partnerländerna.

Läs mer om partnerländer på EU-kommissionens webbplats

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan ansöka som koordinator eller medlem av ett konsortium. Enskilda personer kan inte söka.

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissionen

Utlysning

Utlysningen öppnar i oktober/november.

Utlysningen läggs på EU-kommissionen webbplats

Rektor vid Lunds universitet måste skriva under ansökan

Det gäller för ansökan som partner eller koordinerande lärosäte. 
För att rektor ska kunna skriva under ansökan måste ansvarig prefekt och dekan skriva under granskningsdokumentet tillsammans med projektansvarig.  

Sektionen Externa relationer ombesörjer processen för rektors underskrift.

Information om hur du tillhandahåller granskningsdokument

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor och alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på arbetsmarknaden eller inom utbildning, yrkesutbildning och ungdomar som är etablerade i ett program* eller i ett berättigat partnerland.

Läs mer om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på UHR:s webbplats

Läs mer om handläggningsordning av projekt vid Lunds universitet

 

Gemensamma masterprogram

Vad innebär programmet?

Stöd till att utveckla och genomföra ett gemensamt utbildningsprogram med minst tre partneruniversitet.

Vem kan söka medel?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Var skickar man sin ansökan?

Direkt till Europeiska kommissionen (EACEA)

Utlysning

Utlysningen öppnar i oktober/november. 

Rektor vid Lunds universitet måste skriva under ansökan

Det gäller för ansökan som partner eller koordinerande lärosäte. 
För att rektor ska kunna skriva under ansökan måste ansvarig prefekt och dekan skriva under granskningsdokumentet tillsammans med projektansvarig.  

Sektionen Externa relationer ombesörjer processen för rektors underskrift. 

Information om hur du tillhandahåller granskningsdokument

Vem kan delta i projektet?

Institutioner vid LU kan ansöka som koordinator eller partner i ett konsortium.

Läs mer om gemensamma program här

 

Europeisk mobilitet

Vad innebär programmet?

Programmet ger bidrag till universitet och högskolor för utbyten och kompetensutveckling för personal och studier och praktik för studerande i ett annat EU-land.

Vem kan söka medel?

Universitet och högskolor i EU/ESS (programland).

Läs mer om programländer på EU-kommissionens webbplats

Var skickar man sin ansökan?

Till Universitets- och högskolerådet (UHR).

Utlysning

Ansökan hanteras av sektion Externa relationer.

Vem kan delta i projektet?

Universitet och högskolor i ett programland.

Läs mer om europeisk mobilitet på UHR:s webbplats

 

Utomeuropeisk mobilitet (ICM)

Vad innebär programmet?

Genom finansiering från EU-programmet Erasmus+ International Credit Mobility (ICM) har Lunds universitet möjlighet att ansöka om finansiering för att skicka och ta emot studenter och personal från utvalda partners under den 2-3 år långa projektperioden. Syftet med programmet är att förbättra den allmänna kvaliteten på utbildning.

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet kan ansöka om student- och/eller personalmobilitet som ska användas under den 2-3 år långa projektperioden. När det gäller studentmobilitet måste fakultetens internationella kontor konsulteras.

Var skickar man sin ansökan?

Eftersom endast Lunds universitet kan lämna in en ansökan, skickar sektion Externa relationer varje höst ut en intern inbjudan att skicka in förslag på samarbeten. När alla förslag har behandlats och godkänts kommer sektion Externa relationer att lämna in en ansökan baserad på alla berörda institutioners/avdelningars önskemål till UHR.

Utlysning

Mer information om den interna ansökningsprocessen vid Lunds universitet kommer att publiceras på denna webbplats under ansökningsperioden september - oktober.

Vem kan delta i projektet?

För att delta krävs bilaterala partnerskap mellan Lunds universitet och universitet i länder utanför EU/ESS.

Läs mer om ICM utomeuropeisk mobilitet på UHR:s webbplats

Frågor och svar om Erasmus+

 

Jean Monnet

Vad innebär programmet?

Syftet med programmet är att främja excellens inom undervisning och forskning bland EU:s medlemsländer. Verksamheten främjar också dialogen mellan den akademiska världen och de politiska beslutsfattarna, särskilt i syfte att förbättra styrningen av EU: s politik.

Vem kan söka medel?

Institutioner/avdelningar inom Lunds universitet. Enskilda personer kan inte ansöka om bidrag.

Var skickar man sin ansökan?

Ansökan skickas direkt till EU-kommissonen 

Utlysning

Utlysningen öppnar i oktober/november.

Utlysningen läggs direkt på EU-kommissionens webbplats 

Vem kan delta i projektet?

Möjligheterna är tillgängliga för lärosäten över hela världen. Vissa åtgärder är öppna för organisationer som är verksamma inom EU:s ämnesområde och sammanslutningar av professorer och forskare som är specialiserade på EU:s studier.

Läs mer om Jean Monnet på UHR:s webbplats

Sidansvarig:

Kontakt

Christina Grossmann
Internationell handläggare gemensamma masterprogram
+46 46 222 34 57
christina [dot] grossmann [at] er [dot] lu [dot] se

Petra Moser-Nørgaard
Internationell handläggare strategiska partnerskap, kunskapsallianser och europeisk mobilitet
+46 46 222 47 53
petra [dot] moser-norgaard [at] er [dot] lu [dot] se

Pouneh Eftekhari
Internationell handläggare kapacitetsuppbyggnadsprojekt, utomeuropeisk mobilitet (ICM) och Jean Monnet
+46 46 222 46 45 
pouneh [dot] eftekhari [at] er [dot] lu [dot] se

ERASMUS CHARTER FOR HIGHER EDUCATION

ERASMUSPOLICY VID LUNDS UNIVERSITET

Telefon: 046-222 00 00 (växel)
Postadress: Box 117, 221 00 LUND
Organisationsnummer: 202100-3211
Fakturaadress: Box 188, 221 00 LUND

Webbplatsansvarig: medarbetarwebben [at] lu [dot] se
Om den här webbplatsen