Internationella samarbeten

OMFATTANDE MÖJLIGHETER FÖR FORSKNING OCH UTVECKLING

Samarbete ger fördelar

Lunds universitet bedriver verksamhet i olika delar av världen. På hemmaplan arbetar vi genom olika grupper med fokus på olika världsdelar. Vi är dessutom medlem i ett antal internationella nätverk tillsammans med många välrenom-merade, forskningsintensiva och inflytelserika universitet. 

Nätverken möjliggör och underlättar samarbete i olika former och erbjuder utbyte på flera utbildningsnivåer. Nätverken erbjuder en kontaktyta, men inte alltid finansiering. 

Nätverk och partnerskap

Regioner

Afrika

Lunds universitet samarbetar sedan länge med afrikanska partners. LU bedriver forskning som är relevant för Afrika, skickar och tar emot både lärare och studenter till och från Afrika och genomför uppdragsutbildningar med afrikanska deltagare.

Läs mer om Lunds universitets forskning och samarbeten i Afrika

Läs mer om SASUF - South Africa Sweden University Forum

Asien

Lunds universitet har omfattande samarbeten med Asien genom samarbets-plattformar, nätverk och pågående projekt. Dessa bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garantera en långsiktighet i samarbetet med asiatiska universitet.

Läs mer om Lunds universitets forskning och samarbeten i Asien

Läs mer om MIRAI 2.0 - Connecting Swedish and Japanese universities through research, education and innovation

Europa

Lunds universitet har många internationella samarbetspartners i de europeiska länderna, både inom utbildning och forskning. Universitetsgemensamma studentutbytesavtal, övergripande partnerskap och nätverk som LU engagerar sig i skapar förutsättningar för långsiktiga samarbeten.

Läs mer om Lunds universitets forskning och samarbeten i Europa

Läs mer om EUGLOH - European University Alliance for GLObal Health

Latinamerika

Latinamerika är en dynamisk region med en stark utbildningstradition och anrika lärosäten. Lunds universitet samverkar med flera lärosäten och organisationer i regionen inom såväl utbildning som forskning. Samarbetena är omfattande och genererar en betydande mobilitet till och från Latinamerika för studenter, forskare, lärare och personal.

Läs mer om Lunds universitets forskning och samarbeten i Latinamerika

Läs mer om ACCESS - Academic Collaboration Chile Sweden

Läs mer om FAPESP - São Paulo Research Foundation

Nordamerika

USA och Kanada är två viktiga samarbetsländer för Lunds universitet inom forskning, utbildning och studentutbyte. Det återspeglas bland annat i flera delegationsresor och ledningsbesök. Lunds universitet har studentutbytesavtal med 29 amerikanska universitet och 21 kanadensiska universitet.

Läs mer om Lunds universitets forskning och samarbeten i Nordamerika