Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har sedan länge haft samarbete med afrikanska partners. Vi bedriver forskning som är relevant för Afrika, skickar och tar emot lärare och studenter, och genomför uppdragsutbildningar med afrikanska deltagare.

Extern referensgrupp Afrika

En extern referensgrupp har bildats med syfte att ge råd och rekommendationer för implementeringen av LU:s strategi för samarbete med Afrika. Gruppen träffas ca en gång per termin. I gruppen ingår följande medlemmar:

 • Professor Ernest Aryeetey, Secretary General för African Research Universities Alliance, tidigare rektor vid University of Ghana
 • Marika Griehsel, journalist med lång erfarenhet från Afrika
 • Professor Göran Hydén, University of Florida

Läs mer om ARUA - African Research Universities Alliance

Afrikastrategigrupp

Vid Lunds universitet finns en Afrikastrategigrupp vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad. Afrikastrategigruppen har följande medlemmar:

 • Professor Anette Agardh
 • Professor Björn Bergenståhl
 • Professor Ellen Hillbom
 • Professor Petter Pilesjö
 • Biträdande universitetslektor Vasna Ramasar
 • Sophie Snellman, LUS
 • Pär Svensson, regionkoordinator

Samarbeten och nätverk

SASUF – South Africa Sweden University Forum

Lunds Universitet är partner i SASUF (South Africa Sweden University Forum) tillsammans med 13 svenska och 24 sydafrikanska lärosäten. SASUF koordineras av Uppsala Universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Finansiering kommer från STINT, sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Educations and Training (DHET). Svenska lärosäten medfinansierar projektet. 

Här kan du läsa mer om SASUF

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i följande länder:

 • Botswana
 • Danmark
 • Finland
 • Island
 • Malawi
 • Moçambique
 • Namibia
 • Norge
 • Sverige
 • Sydafrika
 • Zambia
 • Zimbabwe

SANORD samordnas av ett sekretariat vid Western Cape University, Sydafrika.

SANORD har sex svenska medlemsuniversitet: Uppsala universitet, Lunds universitet, Malmö universitet, Göteborgs universitet, Karlstads universitet, Högskolan Väst, Linköpings universitet och Nordafrikainstitutet.

Mer information hittar du på SANORD:s webbplats

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med: