Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har sedan länge haft samarbete med afrikanska partners. Vi bedriver forskning som är relevant för Afrika, skickar och tar emot lärare och studenter, och genomför uppdrags-utbildningar med afrikanska deltagare.

Lund universitets Afrikastrategi

Sedan 2014 finns en strategi som ska stötta LU:s samarbeten i och med Afrika. Syftet med strategin är att initiera, stärka och fördjupa samarbetet med afrikanska lärosäten och andra relevanta afrikanska institutioner.

SASUF – South Africa Sweden University Forum

Lunds universitet är partner i SASUF (South Africa Sweden University Forum) tillsammans med 14 svenska och 22 sydafrikanska partneruniversitet. SASUF koordineras av Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universitet, organisationer och myndigheter i Sverige och Sydafrika. Finansiering kommer från STINT, sydafrikanska National Research Foundation (NRF) och Department of Higher Educations and Training (DHET). Svenska lärosäten medfinansierar projektet.

SASUF (South Africa Sweden University Forum) har beviljats finansiering från STINT för tre år från 2022 till 2024. Årliga "SASUF 2030 Sustainability Forum” kommer att organiseras för forskare, lärare, studenter, samt representanter för universitetsledningar, finansiärer och departement. Forumet, som består av en konferens och en stor mängd satellitaktiviteter, kommer att arrangeras digitalt 19-23 september 2022, i Sydafrika 27-31 mars 2023, och 2024 i Sverige. Projektet kommer också att erbjuda fröfinansiering för samarbete mellan Sverige och Sydafrika, bland annat för att utveckla digitalt samarbete.

En utlysning för förslag på workshops och sessions till den digitala konferensen 2022 är nu öppen och stänger 21 augusti 2022.

Läs mer på SASUF:s webbplats

Southern African–Nordic Centre – SANORD

SANORD är en medlemsorganisation som består av universitet från Norden och södra Afrika. Syftet med nätverket är att underlätta, utvidga och stärka samarbeten och kontakter mellan högre lärosäten i södra Afrika och Norden. Nätverket bildades år 2007 och har medlemsuniversitet i Botswana, Danmark, Finland, Island, Malawi, Moçambique, Namibia, Norge, Sverige, Sydafrika, Zambia och Zimbabwe. SANORD samordnas av ett sekretariat vid Western Cape University, Sydafrika.

SANORD har nio svenska medlemsuniversitet: Göteborgs universitet, Högskolan Väst, Karlstads universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet, Malmö universitet, Nordafrikainstitutet och Uppsala universitet.

SANORD erbjuder bland annat en årlig konferens, mobilitetsmedel för studenter från södra Afrika, fröpengar för samarbetsprojekt, och en ”three-minute-thesis-competition”.

Nästa årliga konferens arrangeras 5-7 december 2022 vid University of Limpopo i Sydafrika. En utlysning för abstracts stänger den 31 maj. Lunds universitet utlyser resebidrag för sex yngre forskare.

Läs mer på SANORD:s webbplats

Studentutbytesavtal

Universitetsgemensamma bilaterala studentutbytesavtal finns med:

Abstracts för SASUF 2030 Sustainability Forum – 19-23 september 2022

Det första SASUF 2030 Sustainability Forum för forskare, lärare, studenter samt representanter för universitetsledningar, finansiärer och departement, kommer att arrangeras digitalt 19-23 september 2022. SASUF tar nu emot förslag på workshops och sessions fram till och med 21 augusti på Call for workshops to SGD — SASUF Student Network. SASUF kommer också att senare erbjuda fröfinansiering för samarbete mellan Sverige och Sydafrika.

Länk till Call for workshops to SGD — SASUF Student Network

Samarbete med African Research Universities Alliance (ARUA)

Lunds universitet undersöker möjligheterna att samarbeta med ARUA-nätverket. Om du är intresserad av att samarbeta med ARUA, kontakta par [dot] svensson [at] er [dot] lu [dot] se.

Läs mer på ARUA-nätverkets webbplats

Kartläggning för samarbete inom ”food systems”

Lunds universitet genomför för tillfället en kartläggning av intresset inom universitetet för samarbete med afrikanska partners inom det breda området ”food systems”.

En extern referensgrupp har bildats med syfte att ge råd och rekommendationer för implementeringen av LU:s strategi för samarbete med Afrika. Gruppen träffas ca en gång per termin. I gruppen ingår följande medlemmar:

  • Professor Ernest Aryeetey, Secretary General för African Research Universities Alliance, tidigare rektor vid University of Ghana
  • Marika Griehsel, journalist med lång erfarenhet från Afrika
  • Professor Göran Hydén, University of Florida

Läs mer om ARUA – African Research Universities Alliance

Vid Lunds universitet finns en strategigrupp för Afrika vars uppdrag är att främja samarbete med Afrika och stödja implementeringen av strategin. Gruppen träffas ca en gång per månad.

Strategigruppen för Afrika har följande medlemmar:

  • Professor Ellen Hillbom (ordförande)
  • Professor Anette Agardh
  • Professor Björn Bergenståhl­
  • Professor Petter Pilesjö
  • Biträdande universitetslektor Vasna Ramasar
  • Caitlin Homstad, LUS
  • Pär Svensson, regionkoordinator