Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har omfattande samarbeten med Asien genom samarbetsplattformar, nätverk och pågående projekt. Dessa bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garantera en långsiktighet i samarbetet med asiatiska universitet.

Frömedelsutlysning (öppen)

MIRAI 2.0 har öppnat en utlysning om frömedel för både forsknings- och innovationsprojekt och kurser för doktorander och postdocs. Projekten ska genomföras under kalenderåret 2023.

Ansökningshandlingar och fullständig utlysningstext finns på MIRAI:s webbplats

Sista ansökningsdag: 1 december 2022.

Handlingsplan Asien

Syftet med handlingsplanen för Asien är att Lunds universitet bättre ska kunna göra strategiska val och prioriteringar beträffande regionen ifråga. Handlingsplanen omfattar också åtgärder för att utveckla forsknings- och utbildningssamarbetet med Asien samt stärka kompetensen om Asien vid Lunds universitet. Samtliga strategiska prioriteringar och ambitioner fortsätter att gälla tills vidare, trots att handlingsplanens officiella giltighetstid var till och med 2021.

Länk till Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien (PDF 140 kB, ny flik)

Samarbeten i Asien

Lunds universitets samarbeten med Asien sker genom samarbetsplattformar, nätverk och pågående projekt.

Nordic Centre i Indien

Nordic Centre in India (NCI) är ett konsortium bestående av nordiska universitet med syfte att främja forsknings- och utbildningssamarbete mellan Norden och Indien. NCI administreras av ett sekretariat i Norden, för närvarande vid Århus universitet, och har ett sambandskontor/föreståndarresidens i New Delhi.

NCI erbjuder stöd till forskare, lärare, studenter och besökande nordiska grupper med att:

 • Arrangera möten, föreläsningar, seminarier och konferenser
 • Ansöka om forskningsvisum
 • Etablera kontakter med indiska universitet och myndigheter
 • Erbjuda gratis boende för forskare och annan personal från medlemsuniversiteten vid NCI:s residens i New Delhi
 • Hitta lämplig värdorganisation i Indien för Minor Field Studies-studenter
 • Utlysa anslag för resor och forskningssamarbeten

NCI erbjuder också sommarkurser, terminskurser och praktikplatser för studenter vid NCI:s partneruniversitet i Indien. För ansökan och mer information, se under Kontakt.

Läs mer om Nordic Centre i Indien

MIRAI 2.0

MIRAI 2.0 är ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten. Genom forskningsseminarier, korta doktorandkurser och gemensamma aktiviteter kring innovationsprocesser vill Sverige och Japan stärka det akademiska samarbetet. Fokus ligger på forskare tidigt i karriären och de akademiska ämnena åldrande, materialvetenskap, hållbarhet och artificiell intelligens samt nyttjandet av storskaliga forskningsanläggningar.

Projektorganisation

 • Vicerektor Viktor Öwall är LU:s representant i MIRAI General Assembly.
 • Magnus Borgström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Materials Science.
 • Karl Åström, LTH, är LU:s representant i Thematic Expert Group (TEG) Artificial Intelligence.
 • Björn Slaug, M, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Åldrande.
 • Niclas Nilsson, LU Innovation, är LU:s kontaktperson för ämnesområdet Innovation och Entreprenörskap.

Kommande MIRAI Research & Innovation Weeks

 • 2022: 15–18 november på Kyushu University, Japan
 • 2023: höst, Sverige (plats meddelas senare)

Läs mer om MIRAI 2.0 på projektets webbplats

Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai

Ett samarbete mellan 27 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina.

Följande huvudsakliga aktiviteter bedrivs vid Nordic Centre:

 • Undervisning för kinesiska studenter om Norden
 • Undervisning för nordiska studenter om Kina
 • Samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina med stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten.

Läs mer om Nordic Centre vid Fudan University

David C. Lam Institute for East-West Studies i Hongkong – LEWI

LEWI är ett internationellt forskningsinstitut och ligger i Hongkong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. Lunds universitet har ett eget kontor i Hongkong som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande. LEWI erbjuder ett Resident Graduate Scholarship Programme.

Läs mer om David C. Lam Institute

SASNET - Swedish South Asian Studies Network

SASNET är ett svenskt nätverk för forskning och utbildning om Sydasien med sin bas vid Lunds universitet. Nätverket uppmuntrar ämnesövergripande och fakultetsöverskridande samarbete mellan institutioner i Norden och Sydasien.

Lär mer om SASNET

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se