Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska. Sätt på javascript för optimal funktionalitet och utseende.

Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Lunds universitet har omfattande samarbete med Asien. Här presenteras Asienhandlingsplan, samarbetsplattformar, nätverk och pågående projekt. Dessa bidrar till att höja Lunds universitets profil i regionen och garantera en långsiktighet i vårt samarbete med asiatiska universitet.

Handlingsplan för Asien

En handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien beslutades av rektor våren 2019. Implementering pågår och utlysning av centrala medel genomfördes vintern 2020/2021.

Länk till Handlingsplan för Lunds universitets samarbete med Asien i Regelverket

Indien 

Nordic Centre i Indien

Nordic Centre in India (NCI) är ett konsortium bestående av nordiska universitet med syfte att främja forsknings- och utbildningssamarbete mellan Norden och Indien. NCI administreras av ett sekretariat i Norden, för närvarande vid Århus universitet, och har ett sambandskontor/föreståndarresidens i New Delhi. NCI erbjuder stöd till forskare, lärare, studenter och besökande nordiska grupper med att:

  • Arrangera möten, föreläsningar, seminarier och konferenser
  • Ansöka om forskningsvisum
  • Etablera kontakter med indiska universitet och myndigheter
  • Erbjuda gratis boende för forskare och annan personal från medlemsuniversiteten vid NCI:s residens i New Delhi
  • Hitta lämplig värdorganisation i Indien för Minor Field Studies-studenter
  • Utlysa anslag för resor och forskningssamarbeten

NCI erbjuder också sommarkurser, terminskurser och praktikplatser för studenter vid NCI:s partneruniversitet i Indien. För ansökan och mer information, se under Kontakt.

Läs mer om Nordic Centre i Indien

 

Japan

MIRAI 2.0

MIRAI är ett samarbetsprojekt mellan svenska och japanska lärosäten. Projektet syftar till att stärka det akademiska samarbetet mellan Sverige och Japan genom forskningsseminarier, korta doktorandkurser och gemensamma aktiviteter kring innovationsprocesser.

Läs mer om MIRAI 2.0

Läs mer om MIRAI 2.0 på projektets webbplats

Kina

Nordic Centre vid Fudan University i Shanghai

Ett samarbete mellan 27 nordiska universitet som genom gemensamma forskningsprojekt och utbildningar syftar till att öka förståelsen och knyta närmare band mellan de nordiska länderna och Kina. Följande huvudsakliga aktiviteter bedrivs vid Nordic Centre:

  • Undervisning för kinesiska studenter om Norden
  • Undervisning för nordiska studenter om Kina
  • Samarbete med det nordiska näringslivet i Shanghai och Kina med stöd från de nordiska ambassaderna och konsulaten.

Läs mer om Nordic Centre vid Fudan University

David C. Lam Institute for East-West Studies i Hongkong – LEWI

LEWI är ett internationellt forskningsinstitut och ligger i Hongkong, men har medlemmar från och bedriver aktiviteter på flera kontinenter. Lunds universitet har ett eget kontor i Hongkong som i första hand står till våra forskares och lärares förfogande. LEWI erbjuder ett Resident Graduate Scholarship Programme.

Läs mer om David C. Lam Institute

Sydasien

SASNET - Swedish South Asian Studies Network

SASNET är ett svenskt nätverk för forskning och utbildning om Sydasien med sin bas vid Lunds universitet. Nätverket uppmuntrar ämnesövergripande och fakultetsöverskridande samarbete mellan institutioner i Norden och Sydasien.

Lär mer om SASNET

Kontakt

Henrik Hofvendahl
Internationell koordinator
+46 46 222 30 15
henrik [dot] hofvendahl [at] er [dot] lu [dot] se